Muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade määrustes

20. juunil k.a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused. Alates 1. juulist 2011. a lisandub soodusravimite loetellu seitse 50% soodustusega ravimit, üksteist 75% soodustusega ravimit ja kuus 100% soodustusega ravimit.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

  • toimeainet ambrisentaan sisaldava ravimiga (VOLIBRIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 ja VOLIBRIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N30) ning toimeainet iloprost sisaldava ravimiga (VENTAVIS nebuliseeritav lahus 10 mcg/ml 1ml N30 ja VENTAVIS nebuliseeritav lahus 10 mcg/ml 1ml N168), järgmistel väljakirjutamise tingimustel: ravimi väljakirjutamise õigus pulmonoloogil, reumatoloogil, kardioloogil ja pediaatril NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27.0) raviks konsiiliumi (vähemalt kolme vastava eriala spetsialisti) ühise otsuse alusel patsientidele, kellele sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid. Eeltoodud väljakirjutamise tingimused kehtestatakse ka 100% soodusmääraga loetellu kantud toimeainet bosentaan sisaldavatele ravimitele (TRACLEER õhukese polümeerikattega tablett 125mg N56 ja TRACLEER õhukese polümeerikattega tablett 62,5mg N56)
  • toimeainet sapropteriin sisaldava ravimiga (KUVAN lahustuv tablett 100mg N120), järgmistel väljakirjutamise tingimustel: fenüülketonuuria (E70.0-E70.1) raviks konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

  • toimeaineid perindopriil ja indapamiid sisaldava ravimiga (CO-PRENESSA tablett 2/0,625 mg N30 ja CO-PRENESSA tablett 4/1,25 mg N30) väljakirjutamistingimusega 75% soodusmäära korral kõrgvererõhutõve (I10-I13; I15; I50) näidustusel.
  • toimeainet indakaterool sisaldava ravimiga (ONBREZ BREEZHALER inhalatsioonipulber kõvakapslis 300mcg N30 ja ONBREZ BREEZHALER inhalatsioonipulber kõvakapslis 150mcg N30) järgmistel väljakirjutamise tingimustel: ravimi esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (J43, J44) näidustusel.
  • toimeainet rivaroksabaan sisaldav ravim (XARELTO õhukese polümeerikattega tablett 10mg N10 ja XARELTO õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30); järgmistel väljakirjutamise tingimustel: profülaktikaks kõrge riskiga patsientidel ortopeediliste operatsioonide järgselt (M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7) kuni 30 päevaks.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 50%:

  • toimeainet frovatriptaan sisaldav ravim (MIGARD õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N2).

100% soodusmääraga kantakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu toimeainet bemipariin sisaldavad ravimid (ZIBOR 25 000RÜ anti-Xa/ml süstelahus 0,3ml N2 ja ZIBOR 25 000RÜ anti-Xa/ml süstelahus 0,4ml N2). Nimetatud ravimite väljakirjutamise tingimus 100% soodustuse korral on „venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi näidustusel (I26, I80-I82, I67.6) kuni 10 päevaks ja riskiraseduse puhul (O99.8)“. Analoogselt tõstetakse toimeaineid nadropariin, daltepariin, enoksapariin ja bemipariin sisaldavate ravimpreparaatide (FRAXIPARINE süstelahus, FRAGMIN süstelahus, CLEXANE süstelahus, ZIBOR süstelahuse muud pakendid) soodusmäär 100%-le väljakirjutamise tingimusega „venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi näidustusel (I26, I80-I82, I67.6) kuni 10 päevaks ja riskiraseduse puhul (O99.8)“ ning korrigeeritakse toimeainet varfariin sisaldavate ravimpreparaatide (MAREVAN tablett 3mg N100 ja MAREVAN FORTE tablett 5mg N100) väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral järgmiselt: „ravimi väljakirjutamise õigus venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi, südameklapirikke proteesimise järgse seisundi ning pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni näidustusel (I26, I80-I82, I67.6, T82, Z95.2, I27.0)“.

Ühtlustatakse toimeainet sulpiriid sisaldava ravimi (BETAMAKS tablett 50mg N30) soodusmäära 100%-ga, sarnaselt teiste Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud sulpiriidi sisaldavate pakenditega.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:
Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:
1) donepesiil (Alzheimeri tõve ravim);
2) klindamütsiin (infektsioonhaiguste ravim);
3) paratsetamool+kodeiin (valuravim);
4) sertraliin (depressiooniravim);
5) tamsulosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise vastane ravim);
6) trimetasidiin (stenokardiaravim);

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:
1) esomeprasool (haavandtõve ravim);
2) glimepiriid (suhkurtõve ravim);
3) montelukast (astmaravim);
4) nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim);
5) simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim);
6) valsartaan (kõrgvererõhutõve ravim);
7) valsartaan+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim);
8) pantoprasool (haavandtõve ravim);
Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:
1) ropinirool (Parkinsoni tõve ravim);

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:
- klindamütsiin; ravimpreparaadid, mille puhul patsiendi omaosalus on minimaalne, on CLINDAMYCIN-MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett 300mg N16, CLINDAMYCIN-MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett 600mg N16 ja CLINDAMYCIN-MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett 600mg N32;
- paratsetamool+kodeiin; ravimpreparaadid, mille puhul patsiendi omaosalus on minimaalne, on PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS tablett 500/30mg N100 ja ALGOCALM tablett 500/30mg N30;
- ropinirool; ravimpreparaadid, mille puhul patsiendi omaosalus on minimaalne, on ROLPRYNA SR 2MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2mg N28, ROLPRYNA SR 4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N28 ja ROLPRYNA SR 8MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 8mg N28;
- trimetasidiin; ravimpreparaat, mille puhul patsiendi omaosalus on minimaalne, on TRIMETAZIDINE ACTAVIS toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 35mg N60.
- perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille puhul patsiendi omaosalus on minimaalne, on CO-PRENESSA tablett 2/0,625 mg N30 ja CO-PRENESSA tablett 4/1,25 mg N30.
- donepesiil; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28;
- glimepiriid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on MEGLIMID tablett 2mg N30, MEGLIMID tablett 3mg N30 ja MEGLIMID tablett 4mg N30;
- montelukast; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on MONTELUKAST TEVA närimistablett 4mg N28; MONTELUKAST TEVA närimistablett 5mg N28 ja MONTELUKAST TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28;
- nebivolool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NEBITEN 5MG tablett 5mg N30; NEBISPES tablett 5mg N28 ja NEBISPES tablett 5mg N90;
- sertraliin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on ASENTRA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28;
- simvastatiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SIMVASTATIN PFIZER õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja SIMVASTATIN PFIZER õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30;
- tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on TANYZ ERAS 0,4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,4mg N30 ja OMSAL modifitseeritud kapsel 0,4mg N30;
- valsartaan; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SUVARTAR 80 MG õhukese polümeerikattega tablett 80mg N28; SUVARTAR 160 MG õhukese polümeerikattega tablett 160mg N28 ja VALSACOR õhukese polümeerikattega tablett 320mg N28;
- valsartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on SUVARTAR HCT 80 MG/12,5 MG õhukese polümeerikattega tablett 80mg+12,5mg N28, SUVARTAR HCT 160 MG/12,5 MG õhukese polümeerikattega tablett 160mg+12,5mg N28, VALSACOMBI õhukese polümeerikattega tablett 320mg+12,5mg N28.
- pantoprasool; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NOLPAZA gastroresistentne tablett 20mg N28 ja NOLPAZA gastroresistentne tablett 40mg N28.
- diklofenak; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DICLAC 5% geel 5% 100g N1;
- doksütsükliin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on DOXYCYCLIN STADA tablett 100mg N10 ja DOXYLAN tablett 100mg N10;
- esetimiib; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on EZOLETA tablett 10mg N28.
- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on NORESTAL tablett 10 mg N28 ja NORESTAL tablett 20 mg N28.
- amlodipiin; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on LOFRAL tablett 5 mg N30; LOFRAL tablett 10 mg N30; AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 5 mg N30 ja AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 10 mg N30.
- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille puhul on patsiendi omaosalus minimaalne, on CLOPIMEF õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 ja NOFARDOM tablett 75mg N28.

Ravimite loetelust arvatakse nende müügiloa/turustamise lõppemise tõttu jaemüügiapteekides välja järgmised ravimipakendid:
ACC 100 MG suukaudse lahuse pulber 100mg N20; ACC 100 MG kihisev tablett 100mg N20; ACC 200 MG suukaudse lahuse pulber 200mg N20; ACC HOT 200 MG suukaudse lahuse pulber 200mg N20; ACC 200 MG kihisev tablett 200mg N20; ATACAND tablett 8mg N28; BACTIFLOX LACTAB 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N10; BONEFOS tablett 800mg N60; CISORDINOL tablett 2mg N50; DICLAC 5% geel 50g N1; FONGITAR shampoon 1%/1% 150ml N1; METFORMIN SANDOZ 500 MG tablett 500mg N120; MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N50; PANTOPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG gastroresistentne tablett N14; PRESTARIUM tablett 4mg N30; PRESTARIUM 8MG tablett 8mg N30; SOLIAN tablett 400mg N30; SPIROKAST 4MG närimistablett 4MG N28; SPIROKAST 5MG närimistablett 5MG N28; FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ/ml 1ml N10; FLUDARA tablett 10mg N20.
Ülaltoodud ravimite väljaarvamine Eesti Haigekassa ravimite loetelust ei kitsenda olulisel määral ravimite valikut – sama või samaväärset toimeainet samas või samaväärses ravimvormis sisaldavad ravimid teistes pakendisuurustes jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatavateks.

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/soodusravimid/eesti-haigekassa-ravimite-loetelu-ja-ravimite-piirhindade-muutmine.html.