Muudatused Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade määrustes

19. septembril k.a allkirjastas sotsiaalminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused.

Esmakordselt:

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

  • toimeainet teetaepoetiini sisaldavad ravimiga EPORATIO, mille väljakirjutamistingimus 100% soodusmäära korral on järgmine: ravimi väljakirjutamisõigus nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks organite ja luuüdi siirdamise järgse seisundi (T86) ning aplastilise aneemia (D63) korral.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

  • toimeainet denosumab sisaldava ravimiga (PROLIA süstelahus 60mg/ml 1ml eeltäidetud süstlas N1); 75% soodustuse korral on väljakirjutamise tingimused järgmised: murruga osteoporoosi (M80) raviks patsientidel, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20);
  • toimeainet atomoksetiin sisaldava ravimiga STRATTERA järgmise väljakirjutamistingimusega: "ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0-90.1) raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 EPS poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog), diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel, patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor ≤50 punkti), ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega, metüülfenidaat on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid“;
  • ravimiga DUPLECOR (atorvastatiin+amlodipiin), mille väljakirjutamistingimus 75% soodustuse korral, sarnaselt amlodipiinile kehtivate tingimustega, on: arteriaalse hüpertensiooni ja stenokardia (II-IV funktsionaalne klass) raviks (I10-I13; I15; I20) patsientidele, kellele on näidustatud samaaegne vere kolesteroolisisaldust langetav ravi. Hinnakokkulepe jõustub ja ravim muutub kättesaadavaks alates 01.12.2011.
  • toimeainet mesalasiin sisaldav ravim SALOFALK 4g/60ml rektaalsuspensioon , mille väljakirjutamisele soodustuse protsendiga 75 on kehtestatud järgmised tingimused: ravimi esmase väljakirjutamise õigus gastroenteroloogil ja pediaatril põletikulise soolehaiguse (K50-51) ägenemise raviks.

Tõstetakse toimeaineid kvinapriil+hüdroklorotiasiid sisaldavate ravimite (ACCUZIDE 20 tablett 20mg+12,5mg N30 ja ACCUZIDE tablett 10mg+12,5mg N30) soodusmäär 75%-le, sarnaselt teiste Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud AKE-inhibiitori ja diureetikumi kombinatsioonidele.

Muudetakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu soodustusega 50 ja 75% toimeaineid sitagliptiin ning sitagliptiin+metformiin sisaldavate ravimite JANUVIA 100mg N28 ning JANUMET 50mg+850mg N56 ja JANUMET 50mg+1000mg N56 väljakirjutamise tingimusi 75% soodusmäära korral järgmiselt: JANUVIA - II tüüpi diabeedi (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks koos metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud; JANUMET - II tüüpi diabeedi (E11, E14) suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks juhul, kui ravi alustamine või jätkamine sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud.
Korrigeeritakse ravimpreparaadi REVATIO tablett 20mg N90 väljakirjutamise tingimusi 100% soodusmäära korral, sarnaselt teistele pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravimitele kehtestatud tingimustega: „ravimi väljakirjutamise õigus pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel (I27.0).“
Ühtlustatakse toimeainete metoprolool, bisoprolool, atenolool, nebivolool, karvedilool, propranolool ja diltiaseem väljakirjutamise tingimusi Eesti Haigekassa ravimite loetelus 75% soodusmäära korral järgmiselt: „ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil ja pediaatril südame rütmihäirete (I47-I49) raviks.“

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) finasteriid (eesnäärme healoomulise suurenemise vastane ravim);
2) loperamiid (kõhulahtisuse vastane ravim);
3) venlafaksiin (depressiooniravim

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) drospirenoon+etünüülöstradiool (raseduse vältimiseks);
2) gliklasiid (suhkurtõve ravim);
3) latsidipiin (kõrgvererõhutõve ravim);
4) leflunomiid (reumatoidartriidi ravim);
5) omeprasool (haavandtõve ravim);
6) pantoprasool (haavandtõve ravim);
7) ramipriil (kõrgvererõhutõve ravim);
8) rosuvastatiin (vere kolesteroolisisaldust langetav ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

1) eksemestaan (rinnanäärmevähi ravim);
2) kaltsiumatsetaat (hüperfosfateemia ravim);
3) kvetiapiin (psühhoosivastane ravim);
4) letrosool (rinnanäärmevähi ravim);
5) olansapiin (psühhoosivastane ravim).

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- drospirenoon+etünüülöstradiool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on JANGEE õhukese polümeerikattega tablett 3mg+0,02mg N21 ja JANGEE õhukese polümeerikattega tablett 3mg+0,03mg N21;
- kaltsiumatsetaat; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PHOSPHOSORB 660MG õhukese polümeerikattega tablett 660mg N200;
- latsidipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LACIDIPINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 4mg N28 ja LACIDIPINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 4mg N56;
- leflunomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEFLUNOMIDE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja LEFLUNOMIDE SANDOZ õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60;
- loperamiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LOPACUT õhukese polümeerikattega tablett 2mg N10.
- eksemestaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on EXEMESTANE SANOSWISS õhukese polümeerikattega tablett 25mg N30 ja EXEMESTANE TEVA tablett 25mg N30;
- finasteriid; mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FINASTERIDE TEVA tablett 5mg N30 ja FINASTERIDE PORTFARMA 5MG õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28;
- gliklasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GLICLADA 30 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 30mg N60 ja GLICLADA 30 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 30mg N120;
- glimepiriid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MEGLIMID tablett 2mg N30, MEGLIMID tablett 3mg N30, MEGLIMID tablett 4mg N30 ja AMARYL tablett 6mg N30;
- kvetiapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on QUETIAPINE TEVA tablett 25mg N30, QUETIAPINE TEVA tablett 200mg N60, QUETIAPINE TEVA tablett 300mg N60, KVENTIAX õhukese polümeerikattega tablett 100mg N60 ja KVENTIAX õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60;
- letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30 ja LETROZOLE POLPHARMA tablett 2,5mg N30;
- olansapiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OLANZAPINE ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 10mg N28, OLANZAPINE ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 15mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 5mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 10mg N28, OLANZAPINE TEVA suus dispergeeruv tablett 15mg N28 ning OLANZAPINE GSK õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja OLANZAPINE GSK õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28;
- omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on GASEC GASTROCAPS 20 MG gastroresistentne kapsel 20mg N28, GASEC GASTROCAPS 20 MG gastroresistentne kapsel 20mg N56 ja GASEC GASTROCAPS 40 MG gastroresistentne kapsel 40mg N28;
- pantoprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N14, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N28, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N56, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N14, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N28 ja PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N56;
- ramipriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMPRIL 5 MG tablett 5mg N60, AMPRIL 10 MG tablett 10mg N60, CARDACE 5 MG tablett 5mg N56 ja CARDACE tablett 10mg N56;
- rosuvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROSUVASTATIN TEVA 10 MG tablett 10mg N28, ROSUVASTATIN TEVA 20 MG tablett 20mg N28, ROSWERA 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, ROSWERA 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N60, ROSWERA 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja ROSWERA 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N60;
- venlafaksiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on VENLAFAXINE PORTFARMA toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 37,5mg N28, VENLAFAXINE PORTFARMA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 75mg N28 ja VENLAFAXINE PORTFARMA toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N28.
- bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N28 ja BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28;
- doksütsükliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DOXY M-RATIOPHARM 100MG tablett 100mg N10 ja DOXYCYCLIN STADA tablett 100mg N10;
- dorsolamiid+timolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DOTIZOLIL silmatilgad, lahus 20mg/ml+5mg/ml 5ml N1;
- estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28 ja ESCITALOPRAM TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28;
- formoterool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FORADIL AEROLIZER inhalatsioonipulber kõvakapslis 12mcg N60 ja DIFFUMAX EASYHALER inhaleeritav pulber 12mcg/annuses 120 annust N1;
- klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NOFARDOM tablett 75mg N28 ja CLOPIDOGREL TEVA õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28;
- nebivolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NEBIVOLOL-TEVA tablett 5mg N28 ja NEBITEN 5MG tablett 5mg N30;
- ropinirool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ROLPRYNA SR 2MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2mg N28, ROLPRYNA SR 4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4mg N28 ja ROLPRYNA SR 8MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 8mg N28;
- tsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG tablett 20mg N28 ja CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG tablett 40mg N28.

Täiendav teave on sotsiaalministeeriumi kodulehel.