Moodustati uuendatud põhimõtete alusel tegutsev ravijuhendite nõukoda

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, haigekassa ja WHO ekspertide koostöö tulemusena on oluliselt uuenenud Eesti ravijuhendite koostamise süsteem. Oktoobris esitleti uut Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatut ning lähitulevikus on valmimas ka esimene uue käsiraamatu järgi koostud ravijuhend kõrgvererõhktõvega patsiendi ravimiseks perearsti tasandil.

Tänaseks on uues käsiraamatus toodud põhimõtete alusel moodustatud ravijuhendite nõukoda, mille tegevuse eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamine, juhtides kulutõhusate ja tõenduspõhiste ning kohalikke oludega arvestavate Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi. Nõukoja tööd juhib Tartu Ülikooli astiteaduskonna volitatud esimehena sisekliiniku juhataja, professor Margus Lember.

Ravijuhendite käsiraamatut, nõukoja tervikkoosseisu ja töökorda saab lugeda veebilehel www.ravijuhend.ee. Aasta lõpus kuulutatakse välja ka uute ravijuhendite teemade esitamise tähtajad ja tingimused. 2012. aastal on kavas rakendada ravijuhendi koostamise või uuendamise protsess kolme nõukoja valitud teema osas.


Evelin Koppel

Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+372 620 8439, 5347 8949
evelin.koppel [at] haigekassa.ee