Meditsiiniseadmete loetelu muudatused 2012. aastal

Alates 2012. aastast on muudetud haigekassa meditsiiniseadmete loetelu. Kehtiva meditsiiniseadmete loetelu leiate siit: sotsiaalministri 15.12.2011. a määrus nr 60 "Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord" (edaspidi meditsiiniseadmete loetelu).

Kõige suuremad on muudatused diabeetikutele. Ligi kaks korda on suurendatud glükomeetri testribade lubatud koguseid poolaastas ja loetellu on lülitatud uus nüüdisaegne insuliinipump ning sellega koos kasutatav glükoosisensor veresuhkru taseme pidevaks jälgimiseks.

Loetellu lisati veel uued meditsiiniseadmed raskema vormiga uneapnoe raviks, kolo-, ileo-, uro- ja trahheostoomi hoolduseks, haavade ja haavandite raviks ning uute tootjate valmistatavad ortoosid ja proteesid.

Täpsemalt saate infot haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevate meditsiiniseadmete hüvitamise ja arsti saatekirja täitmise kohta haigekassa kodulehelt järgmistel aadressidel:

Lisainfo arstidele

Palume meditsiiniseadme määramisel kanda arsti saatekirjale hüvitamise tingimus meditsiiniseadmete loetelust, sest meditsiiniseadme kaardi väljastajad haigekassa klienditeenindusest ei pruugi teada antud diagnooside teisi nimetusi ja diagnoosi koode.

Lisainfo kindlustatutele ja apteekidele

Vaatamata uutele kinnitatud glükomeetri testribade kogustele ei pea kindlustatu pöörduma haigekassasse talle varem väljastatud meditsiiniseadme kaardi kannet uuendama juhtudel, kui haigekassa kanne on tehtud alloleva tabeli veerus „Vana kaardi kanne“ toodud kogustega (arvestatakse haigekassa tehtud viimast kannet, mis võib olla ka vahelehel).

Vana kaardi kanne (HK sissekanne lastel alates 2006. aasta II kvartalist ja täiskasvanutel 2007. aasta II kvartalist kuni 31.12 2011) Alates 01.01.2012 väljastada testribasid järgmistes kogustes Alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas Alla 19-aastasele isikule 1100 testriba eest poolaastas I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas I tüübi diabeedi haigele 600 testiriba eest poolaastas II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste 150 testiriba eest poolaastas II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 300 testiriba eest poolaastas II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, 50 testiriba eest poolaastas II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, 50 testiriba eest poolaastas Rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas I tüübi diabeedi haigele rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 1100 testriba eest poolaastas*   Rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, 600 testriba eest poolaastas lapse 1-aastaseks saamiseni*   Rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest poolaastas*

* Rasedate jaotus on kehtiv alates 2012. aastast. Neile, kellel on kaardile tehtud kehtiv kanne raseda koguste saamiseks enne 1.01.2012, võib apteek müüa testribasid kuni 1100 tükki poolaastas kuni lapse 1-aastaseks saamiseni.

Enne 2006. või 2007. aastat kehtima hakanud meditsiiniseadmete loetelu alusel hüvitati I ja II tüübi diabeedihaigele, kes said insuliinisüste 250 testriba aastas, lastele ja rasedatele 300 testriba aastas. Kui kaardil on märgitud sellised kogused, tuleb kindlustatul võtta arstilt uus saatekiri ja pöörduda haigekassasse meditsiiniseadme kaardi uuendamiseks.