Maailma tervisepäeval on Eestis tähelepanu all väikelaste traumade ennetamine

Pressiteade 
7. aprill 2006

7. aprillil tähistatakse maailma tervisepäeva, mille moto on sel aastal  “Working together for health” ehk “Töötades koos tervise heaks”.
Tervisepäeva tähistamisega algab Eestis kampaania “Aga mida Sinu laps praegu teeb?”, mis on suunatud eeskätt väikelaste vanematele. Kampaania eesmärk on juhtida lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et igal aastal leiab Eestis aset suur hulk õnnetusi just väikelastega, mis võivad sageli lõppeda ka lapse eluaegse vigastuse või surmaga. Enamikku neist õnnetustest saavad vanemad ette näha ja ära hoida.

Maailma tervisepäeval on tähelepanu keskmes tervishoiutöötajad ja teised spetsialistid, kelle töö eesmärk on edendada rahva tervist ja heaolu. Olukorras, kus paljudes Euroopa riikides napib kvalifitseeritud arste, tekitavad vigastused ja mürgistused tervishoiusüsteemile suurt lisakoormust.

Eesti meditsiinistatistika alusel on vigastused ja mürgistused südame-veresoonkonnahaiguste ja pahaloomuliste kasvajate järel kolmas suurim enneaegsete surmade põhjus. Haigekassale tähendasid vigastused ja mürgistused 2004. aasta ravikuludes 273 miljonit krooni. Ambulatoorselt sai ravi 163 510 inimest ja pikemal haiglaravil oli 12 474 inimest. Ravikuludele lisanduvad veel töövõimetushüvitiste, taastusravi ja ravimite kulud.

“Iga viies laps Eestis vajab vigastuse tõttu haiglaravi. Samuti on kuni 14-aastaste laste vigastustest põhjustatud suremuse näitaja üks kõrgemaid Euroopas. Väikelaste traumad on väga paljuski välditavad. Meie naabermaades Soomes, Rootsis ja Norras on laste vigastussuremus 4 korda väiksem ja sama taseme saavutamine peaks olema ka Eesti eesmärk. Vigastuste ennetamisega saavutatav kokkuhoid võimaldab vahendid suunata ravijärjekordade lühendamiseks. Maailma tervisepäeval algava kampaaniaga loodame kindlasti vanemate tähelepanu suunata väikelaste traumade probleemile ja anda suuniseid, kuidas õnnetusi ära hoida,” rääkis haigekassa tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist Sirje Vaask.

Kampaania jaoks on välja töötatud eesti- ja venekeelsed tele- ja raadioklipid, samuti on kaasatud eksperdid Taie Kaasik ja Hille Maas, kes panevad kokku lastevanematele mõeldud praktilised juhised väikelaste traumade ennetamiseks.
Ekspertide hinnangul saavad lapsed kannatada paljuski just kodus ja kodu ümbruses hetkel, kui lapsevanemate tähelepanu on hajunud ja laps omapäi tegutsema jäetud. Sageli põhjustab õnnetuse ka lapsele ohtlikult paigutatud mööbel. Näiteks kinnitamata riiulid või akna alla asetatud laud, kustkaudu laps ulatub aknalauale ronima. Enamlevinud õnnetuste põhjused ongi mitmesugused kukkumised, samuti hingamiselunditesse sattunud esemed.

Haigekassa tellis kampaania raames firmalt Turu-uuringute AS elanikkonna uuringu, eesmärgiga uurida lapsevanemate hoiakuid ja selgitada välja, mis on Eesti väikelaste jaoks suurimad ohud kodus ja kodu ümbruses.
“Uuringu tulemused näitavad, et 8% 2–5-aastaste väikelaste vanematest lubavad lapsed ilma järelevalveta avalikele mänguväljakutele mängima, 14% ei näe probleemi lapse mängimises üksi suurte majade vahelisel alal ja 12% lubab väikelapsel iseseisvalt lasteaiast või huvialaringist koju tulla. Samuti ei kasutata piisavalt laste jaoks mõeldud kaitsevarustust – 55% vanematest ei pea väikelapsele oluliseks kaitsekiivrit jalgrattasõidul, 70% ei kasuta kaitsmeid rula- ja rulluisusõidul. Vaid 1/3 vanematest on paigaldanud koju suitsudetektori ja 20% ei ole veendunud, et vahendid, millega laps koduõuel mängib, on korras ja lapse jaoks ohutud,” võttis Sirje Vaask olulisemad tulemused kokku.

Uuringust lähtub ka, et vanemad ei ole selgitanud oma lastele käitumist ohtlikus olukorras – 47% väikelaste vanematest ei ole rääkinud oma lastele, mida tuleks teha, kui kellegagi mängukaaslastest on juhtunud õnnetus.

Sellest aastast tegutsevad Eestis enamuses maakondades haigekassa toel ka vigastuste ennetamise töögrupid, kes kavandavad vajalikke tegevusi just kohalikul tasandil. Lisaks on valminud trükised “Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine” ning ”Imikute ja väikelaste põletustarumade vältimine”, mida jagatakse kogu aasta vältel  lapsevanematele sünnitushaiglates ja perearstide juures.

Vigastuste ennetamine on rahvatervise valdkond, kus tulemused saavutatakse erinevate ametkondade tihedas ja pidevas koostöös. Käesolev kampaania aitab läbi lapsevanemate teavitamise kaasa vigastuste ennetamisele Eestis ja toetab maakondade vigastuste ennetamise alast tööd.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439
anne.osvet [at] haigekassa.ee

Lisainformatsioon:
Sirje Vaask
6208455
sirje.vaask [at] haigekassa.ee

Lisainfo WHO tegevuse kohta vt http://www.euro.who.int/whd
Jarno Habicht
WHO Eesti esindus
6269350
jha [at] who.org.ee
 
Laste (0–14-a) vigastussuremus 100 000 elaniku kohta valitud Euroopa riikides (WHO andmebaas)