Liigu rohkem!

Pressiteade
2. aprill 2007

Aprillis algava sotsiaalkampaania “Ära peta oma keha. Liikumine on inimese parim sõber” eesmärk on teadvustada  tervisetreeningu vajalikkust ja motiveerida seeläbi inimesi rohkem liikuma.

Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused olnud viimase 15 aasta jooksul peamine haigestumise ja suremuse põhjus. Selles vallas hoiab Eesti juhtpositsiooni nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Südame- ja veresoonkonna haiguste peamine riskitegur on kõrgenenud vererõhk. Käitumuslikud riskitegurid on suitsetamine, vähene kehaline aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, soola ja küllastunud rasvade liigtarbimine, vähene puu-ja juurviljade söömine, ülekaalulisus ja stress.

Suure osa eluviisiga seotud terviseprobleemide ravimise ja haiguslehtede kuludest kannab Haigekassa. Südame- ja veresoonkonnahaiguste ravikulud moodustavad ligi veerandi kõigist ravikuludest. 2006.a kulus nende haiguste raviks ligi 2 miljardit krooni. Ennetustööga saavutatav kokkuhoid aitaks raha suunata ravijärjekordade lühendamiseks.

“Kurb on tõdeda, et sageli jäävad südame- ja veresoonkonnahaigustesse just noored ja tööealised inimesed. Üks olulisi põhjusi on istuv eluviis ja vähene kehaline aktiivsus. Sotsioloogilised uuringud näitavad, et regulaarset sportlikku liikumist harrastab Eestis ainult kuni 15% meestest ja kuni 10% naistest. Sellest järeldub selgesti, et väga suur osa inimestest ei saa piisavalt füüsilist koormust,” rääkis Haigekassa tervishoiuteenuste peaspetsialist Sirje Vaask. “Eestis üldtunnustatud soovituste alusel peaks täiskasvanu liikuma vähemalt 30 minutit päevas, lapsed vähemalt tund päevas. On selge, et kui täiskasvanud ei ole lastele eeskujuks, ei teki liikumisharjumus ka lastel,” tõdes Vaask.

Euroopas on ülekaalulisus muutunud väga tõsiseks rahvatervise probleemiks. Umbes viiendik rahvastikust on rasvunud (kehamassi indeks (KMI) alates 30 kg/m²) Inglismaal, Saksamaal, Ungaris ja Soomes ning umbes kümnendik täiskasvanutest on rasvunud Vahemeremaades. Eestis ei ole ülekaalulisus võrreldes teiste Euroopa riikidega veel väga ulatuslik probleem, ent noorte ja keskealiste kehaliselt mitteaktiivsete meeste hulgas on uurimuste põhjal suhteliselt suur ülekaaluliste protsent (KMI >25). Eesti täiskasvanute tervisekäitumise uuringu alusel oli 2004.a 16-64-aastaste vanusegrupis ülekaalulisi 46% meestest ja 43% naistest ning neist rasvtõbi (KMI>30) oli nii naistel kui ka meestel ligikaudu 14%.

Märkimisväärse negatiivse trendina on viimasel kolmel aastal oluliselt suurenenud ülekaaluliste õpilaste osakaal. Kui 2004.a oli ülekaalulisi 6%, siis 2006.a juba  7,5%. Tõus on märgatav kolme aasta lõikes just III ja V klassi õpilaste seas. Vaadates tagasiulatuvalt läbivaatuste tulemusi 2004.a I klassis ja 2006.a III klassis, siis samadest õpilastest oli 2004.a ülekaalulisi 4,8%, ent III klassi läbivaatuste tulemusel oli ülekaalulisi lapsi juba 9,5%. 2006.a jooksul tehtud profülaktilistel läbivaatustel mõõdeti ülekaalulisus ligi 6000 õpilasel. Seega on Eestis ligi 200 klassitäit lapsi, kellel suure tõenäosusega tekivad täiskasvanueas terviseprobleemid.

Liikumine ja tasakaalustatud toitumine on vajalik igas vanuses inimestele töövõime tõstmiseks, hea enesetunde saavutamiseks, haiguste ennetamiseks ja ka haiguste korral nende kulu kergendamiseks. Kroonilisi haigusi (südame- ja veresoonkonnahaigused, osteoporoos, liigesehaigused, suhkurtõbi) põdejad peaksid konsulteerima oma arstiga, et leida sobivaim liikumis- või spordiharrastus.

Aprillikuise sotsiaalkampaania raames on televisioonis ja raadios temaatilised klipid ning plakatid nii linnaruumis kui ka ühistranspordis. Kampaania on seotud ka aprillis toimuva iga-aastase südamenädalaga.

Perearstilt saavad külastajad trükiseid “Hoia tervist, hoia südant!” ja “Kõrge vererõhk. Kuidas kaitsta südant”, mis sisaldavad ka soovitusi liikumiseks ja tasakaalustatud toitumiseks. Soovitused liikumise alustamiseks on kampaania ajal ja edaspidi kättesaadavad www.terviseinfo.ee.

Asjatundjate ja ekspertide koostatud lisamaterjalid teemal "Liikumine on tervisele hea"


Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439

Lisainformatsioon:
Haigekassa tervishoiuteenuste peaspetsialist
Sirje Vaask
6208455
sirje.vaask [@] haigekassa.ee