Lepingupartnerite valik hambaravis

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks hambaravi osas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks on  01.04.2009 – 31.03.2012. a.

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 05.jaanuariks 2009.a. oma asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

Harju osakond Lastekodu 48, 10144 Tallinn
Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Valiku kohta saab informatsiooni Eesti Haigekassa piirkondlike osakondade e-posti aadressidelt.