Lepingupartnerite täiendav valik mais 2010

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava valiku lepingute sõlmimiseks Tartu piirkonna kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks ambulatoorse hooldusravi (koduõenduse) ja  hambaravi osas ning Pärnu piirkonna kindlustatutele hambaravi osas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitavate lepingute perioodiks on ambulatoorses hooldusravis 01.07.2010 – 31.03.2011. a. ja laste hambaravis 01.07.2010- 31.03.2012 Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 01. juuniks 2010. a. oma asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Valiku kohta saab informatsiooni Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna e-posti aadressilt