Lepingupartnerite täiendav valik juunis 2010

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava valiku lepingute sõlmimiseks Tartu piirkonna kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks ambulatoorses oftalmoloogias ja neuroloogias Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.08.2010– 31.03.2011. a. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 12. juuliks 2010. a. oma asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna aadressil:

Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Valiku kohta saab informatsiooni Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna e-posti aadressilt.