Lepingupartnerite täiendav valik 2008

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava valiku lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabi ja laste hambaravi osas Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes. Sõlmitava lepingu perioodiks eriarstiabis on 01.04.2008 – 31.03.2011. a. ja laste hambaravis 01.04.2008 – 31.03.2010. a. Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 22. veebruariks 2008. a. oma asukohajärgse Eesti Haigekassa piirkondlike osakondade aadressil:

  • Harju osakond Lastekodu 48, Tallinn
  • Pärnu osakond Lai 14, 0010 Pärnu
  • Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi
  • Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Valiku kohta saab informatsiooni Eesti Haigekassa piirkondlike osakondade e-posti aadressidelt. Taotluse soovituslik vorm, taotluse esitamise nõuded ja informatsioon kõigi Eesti Haigekassa piirkondade teenuse vajaduse kohta on kättesaadav Eesti Haigekassa veebilehel aadressil http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/lepingud/2008/.