Kytrili, Trusopti ja Cosopti hinnakokkulepped

Alates 1. juuni 2005 hakkab kehtima uus hinnakokkuleppe hind ravimile Kytril (granisetroon, tablett 1mg N10) maksimaalse jaehinnana 935,15 krooni. Alates 1. juulist 2005. a jõustuvad uued hinnakokkulepped ravimitele Trusopt (dorsolamiid) ja Cosopt (dorsolamiid ja timolool). Lähemat informatsiooni jõustuva hinnakokkuleppe osas leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt aadressil
http://www.sm.ee/est/HtmlPages/solmitudhinnakokkulepped/$file/solmitudhinnakokkulepped.xls.