KUTSE: Tervisedenduse konverents 2013: Toetades teadlikke valikuid

Iga-aastasele tervisedenduse konverents toimub sel aastal 07. juunil kell 10.30-17 Tallinna Ülikoolis (Astra õppehoones, Narva mnt 29, Tallinnas).   Konverentsile on oodatud tervisealase info vahendajad erinevatelt elualadelt riiklikul ja kohalikul tasandil - tervishoiutöötajad sh pere- ja kooliõed, maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude liikmed, patsientide ühendused, õpetajad, meedia esindajad ja kõik teised huvilised.   20 aastat möödub tänavu Sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonna loomisest ning aastatega on tervise edendamise mõiste ja valdkond oluliselt arenenud. Tervise edendamist ei seostata vaid terviseõpetuse ja hügieeninormidega, vaid uuringud on näidanud, et inimese tervis sõltub oluliselt ka meid ümbritsevast sotsiaalsest-, poliitilisest- ja kultuuriruumist.   Infoajastul saab inimene tervise kohta teavet paljudest erinevatest allikatest. Üha olulisemaks tervise edendamisel nagu ka tervishoius, on tuginemine teaduslike uurimuste andmetele ning oskus saadavat informatsiooni kriitiliselt hinnata ja süstematiseerida. Konverentsil arutame võimaluste üle, kuidas erinevate erialade esindajad saavad inimesi kaasata ja aidata neil langetada oma tervise osas teadlikke otsuseid, tuginedes usaldusväärsetele, teaduslikel uurimustel põhinevatele allikatele. Räägime toitumise, sõltuvuste ennetamise ja vaimse tervise näitel, kuidas eristada usaldusväärset infot mitteusaldusväärsest.   Registreerimine ja info: Osalemise eelduseks on eelregistreerimine hiljemalt 3. juuniks 2013 siin. Konverentsil osalemine on tasuta ja osalejate arv on piiratud! Jooksvalt leiate konverentsi kohta infot siit.   Juhul, kui olete registreerunud ja Teil pole võimalik konverentsil osaleda, palume sellest teatada hiljemalt 4. juunil meiliaadressile jana.veenpere [at] tai.ee     Kohtumiseni konverentsil,   Korraldajad: Tervise Arengu Instituut Eesti Haigekassa Sotsiaalministeerium Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis Eesti Tervisedenduse Ühing