Kutse koolitervishoiu seminaridele "Koolitervishoid - orienteeritus tulemuslikkusele"

26. ja 29. augustil 2008.a. toimuvad Tartus ja Tallinnas koolitusseminarid, mis on suunatud kooliõdedele- ja arstidele, aga ka koolitervishoiuteenust osutavate organisatsioonide juhtkonna esindajatele ja koolitervishoiu meeskonna liikmetele.

Koolitustel käsitletakse järgmisi koolitervishoius vajalikke teemasid:
• õpilaste rühihäirete avastamine ja ennetamine
• koolivägivald ja õpilaste aktiivne nõustamine
• koolitervishoiuteenuse hindamiste e. auditite tulemused
• koolitervishoiu kvaliteedi arendamine läbi koolitervishoiutöötaja nõustamise

Kokkuvõte audititest ning lõplikud juhendid saavad koolituste järgselt olema kättesaadavad ka Haigekassa kodulehel
 http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/tervisedendus/kool/

Ootame aktiivset osavõttu seminaridest ning kaasamõtlemist, kuidas koolitervishoiuteenuse osutamise praktikaid ühtlustada ja teenuse kvaliteeti arendada.

Teabepäevade kava

Lisainformatsioon:

Sirje Vaask
Tervishoiuteenuste osakond
6208455
sirje.vaask [at] haigekassa.ee