Kuidas innustada haiglaid paremini toimima?

Mitmed Euroopa riigid on asunud mõõtma haiglaravi tulemusi ning hindama kvaliteedi ja tehtud kulutuste suhet tervishoius. Ka Eestis tuleks hakata pöörama rohkem tähelepanu haiglaravi tulemuslikkuse mõõtmisele ning võimalustele, kuidas motiveerida haiglaid parandama ravikvaliteeti. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Eesti Haigekassa koostöös valminud aruandes “Tulemuspõhine tasustamine (Pay for Performane, P4P): rahvusvaheline kogemus ja võimalused Eestis” tutvustatakse erinevaid võimalusi, kuidas motiveerida haiglaid paremini toimima. Aruanne soovitab tasakaalustatud lähenemist tulemuspõhise tasustamise rakendamisel, mis toob lisaväärtust nii maksumaksjale kui patsiendile.

 “Arvestades, et Eesti riigil on võimalik tervishoidu suuremal määral rahastada ning samas tõhusalt uuendusi sisse viia, usume, lisainvesteeringute sidumine tulemuslikkusega ei ole mitte ainult tark tegu, vaid teostatav samm Eesti jaoks 2008. aastal,” ütleb Tamas Evetovits Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroost.

 Rahvusvaheline kogemus Eestiga sarnastest riikidest pakub haigekassale mitmeid viise, kuidas oleks võimalik täiustada tervishoiuteenuste ostmist. “Tervishoiuteenuste ostmisele suunatud rahalised vahendid on viimase viie aastaga kahekordistunud ning esimest korda ületas tervishoiuteenuste ostmiseks minev lisaraha miljardi krooni piiri eelmisel aastal,“ ütleb haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „Sellises olukorras tunnetame, et üha rohkem tähelepanu tuleb hakata pöörama  ravi tulemustele ning julgemalt küsima, kas patsiendid saavad ikka tervemaks,” lisas ta.

 “Haigekassa ja tervishoiuteenuste osutajate väljakutse on õppida rahvusvahelisest kogemusest, kuidas arendada tervishoiu rahastamise süsteemi selliselt, et see soodustaks senisest enam tulemustele orienteeritust. Teiste riikide õppetunnid on ilmselged ning muutuste sisseviimine eeldab tihedat koostööd osapoolte vahel. Mõned võivad küll heituda uute väljakutsete ees ning leppida olemasolevate puudustega süsteemis ning sellega karistada patsiente ning maksumaksjaid. Tulemustele suunatud tervishoiu rahastamise süsteemi juurutamine on kahtlemata kulukas, kuid veel kulukamaks kujuneks pikemaajaliselt praeguse olukorraga leppimine,” selgitab Yorki ülikooli tervishoiuökonoomika professor Alan Maynard.

 5. mail toimub pressikonverents aruande “Tulemuspõhine tasustamine (Pay for Performane, P4P): Rahvusvaheline kogemus ja võimalused Eestis” tutvustamisel. Aruanne kirjeldab tulemuspõhise tasustamise eesmärki, kasutusvõimalusi, alternatiive ning piiranguid. Aruanne valmis Yorki ülikooli professor Alan Maynardi poolt Eesti Haigekassa ja WHO Euroopa Regionaalbüroo koostöös.

 Tervisesüsteemi tulemuslikkuse parandamine on tihedalt seotud WHO Euroopa regiooni ministrite konverentsiga tervisesüsteemidest “Tervisesüsteem, tervis ja jõukus”. Konverents toimub käesoleva aasta 25. – 27. juunil Tallinnas  võõrustatuna Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. Konverentsil arutavad ministrite poolt juhitud delegatsioonid, kuidas muuta tervisesüsteeme paremini toimivaks olukorras, kus ühiskonnas on kasvav ootus süsteemi jätkusuutlikkuse ja solidaarsuse tagamiseks. 

 Ajakirjanikke oodatakse pressikonverentsile kell 13.00 – 13.30 hotelli Radisson SAS konverentsisaali Kiel. Osalemisest palun eelnevalt teada anda telefonil 620 8439 või e-posti aadressil maria.belovas [at] haigekassa.ee

Lisainfo:

Maria Belovas
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
620 8439; 516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee

Jarno Habicht
WHO esindaja Eestis
WHO Euroopa Regionaalbüroo, Esindus Eestis
6269 350
jha [at] who.org.ee