Kristiina Kahur modereerib Montrealis konverentsi "Each patient counts"

Haigekassa ravi rahastamise talituse juht Kristiina Kahur osaleb 19.-22. oktoobrini Montrealis toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Each patient counts“, mis käsitleb erinevaid patsientide klassifitseerimise süsteeme puudutavaid aspekte.

Kristiina Kahur on konverentsi teaduskomitee liige, modereerib kahte paralleelsessiooni ning osales ka konverentsi programmi kokkupanekul. Konverentsiga samal ajal koguneb organisatsiooni Patient Classification Systems International (PCSI) täitevkomitee, mille liikmete hulka Kristiina Kahur Eesti esindajana kuulub.

Lisainfo:

PCSI kohta http://www.pcsinternational.org/
Konverentsi kohta http://www.cihiconferences.ca/PCSI2011/