Konverentsi "20 aastat ravi ja kindlustust. Lapsepõlv läbi, mida toob homne?" ajakava ja registreerimine

Neljapäeval, 12. aprillil 2012 kella 9.30-19 Tallinnas Swissôteli konverentsikeskuses (Tornimäe 3)

2012. aastal täitub taasiseseisvunud Eesti ravikindlustuse süsteemil 20 aastat. Selle tähistamiseks korraldab haigekassa konverentsi „20 aastat ravi ja kindlustust. Lapsepõlv läbi, mida toob homne?“, mis keskendub eelkõige inimestele, nende ootustele ja võimalustele tervishoiusüsteemis täna ja tulevikus.

Konverentsil räägime nii arstide kui patsientidega päevakajalistel teemadel nagu tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Eestimaiste esinejate kõrval oleme palunud oma kogemusi jagama külalised naaberriikidest. Lisaks soovime koos eri osapooltega arutada tervishoiusüsteemi tuleviku üle Eestis ning pakkuda rahvusvahelist vaadet tervishoiu arenguperspektiividele.

Konverentsile ootame tervishoiuteenuste osutajaid ning kasutajaid, tervishoiu korraldajaid ja huvilisi.

Ajakava

9.30-10.00 – Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.10 – Konverentsi avamine, sotsiaalminister Hanno Pevkur

Sissejuhatav osa

10.10-10.15 – Moderaatorite avasõnad, Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs ja ajakirjanik Urmas Vaino

10.15-10.30 – Eesti haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov

I plokk – Tervishoiuteenuste kättesaadavus

10.30-10.35 – Moderaatorite avasõnad

10.35-10.55 – Tervishoiuteenuste geograafilisest ja ajalisest kättesaadavusest Soome kogemuse põhjal. Helsinki Ülikooli Keskhaigla direktor Jorma Lauharanta (inglise keeles).

11.00-11.20 – Milliseid tervishoiuteenuseid soovib patsient saada kodu lähedalt ja milliste nimel on ta nõus liikuma? Valga maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Ülla Visnapuu.

11.25-11.45 – Mis määrab tulevikus tervishoiuteenuste kättesaadavuse – personal, raha, patsientide liikumine? Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor ja tervishoiu instituudi juhataja Raul-Allan Kiivet.

11.50-12.10 – Tervishoiuteenuste geograafiline ja ajaline kättesaadavus, teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi suhe Leedus. Leedu haigekassa asedirektor Vytautas Kriauza ja Leedu haigekassa ravikindlustuse arendusosakonna direktor Gintaras Kacevičius (inglise keeles).

12.15-13.15 – Lõuna

II plokk – Tervishoiuteenuste kvaliteet

13.15-13.20 – moderaatorite avasõnad

13.20-13.40 – Kvaliteediindikaatorid Rootsi tervishoiusüsteemis. Rootsi Riikliku Tervishoiu- ja Heaoluameti statistika osakonna üksuse juht Mona Heurgren (inglise keeles).

13.45-14.05 – Patsientide tagasiside – mida peavad patsiendid oluliseks ja soovivad kliinikumi tagasiside- ja rahulolu-uuringute põhjal? Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto.

14.10-14.30 – Tervishoiuteenuste kvaliteediga tegelemisest ja kvaliteedi arendamisest Lätis. Läti riikliku tervishoiuteenistuse direktor Maris Taube (inglise keeles). 

14.30-15.00 – Kohvipaus

III plokk – tervishoid ja ravikindlustus 20-30 aasta pärast

15.00-15.05 – Moderaatorite avasõnad

15.05-15.25 – Milline on arsti roll 20-30 aasta pärast, millist abi ja kuidas ta pakub? Mida ootab arst järgmistel aastakümnetel tervishoiukorralduselt ja kolleegidelt? Mida patsiendilt? Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president Helen Lempu.

15.30-15.50 – Millist ravi soovivad patsiendid 20-30 aasta pärast? Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja Pille Ilves.

15.55-16.40 – Tervishoiu arenguperspektiivid, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet tulevikus, teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi seosed. Maailmapanga Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna tervise, toitumise ja rahvastiku sektori juhataja Toomas Palu.

16.40-17.30 – Paneeldiskussioon

Paneeldiskussioonis osalejad: TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur (kommenteeritav teema: tervishoiuteenuste kvaliteet ja kättesaadavus tulevikus), perearst Ruth Kalda (kommenteeritav teema: tervishoiuteenuste geograafiline kättesaadavus), ajakirjanik Kärt Anvelt (kommenteeritav teema: patsiendi vaade tervishoiuteenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele), Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule (kommenteeritav teema: kvaliteediindikaatorid), Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo (kommenteeritav teema: patsientide tagasiside, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet tulevikus), Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse (kommenteeritav teema: inimeste tervisekäitumine tulevikus).

17.30-19.00 – Haigekassa juhatuse esimehe vastuvõtt (Vastuvõtule on oodatud kõik konverentsil osalejad.)

Konverentsile saab registreeruda kuni 31. märtsini 2012.

Konverentsil on eesti-inglise ja inglise-eesti sünkroontõlge.

Konverentsi korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.