Kõige pikemad järjekorrad on silmaarsti juurde

Pressiteade

27. oktoober 2003

Kõige pikemad järjekorrad on silmaarsti juurde

Vältimatu abi puhul peab inimene eriarsti juurde saama 1 nädala jooksul. Plaanilise ravi korral on maksimaalne lubatud ooteaeg ambulatoorse abi osas 4 nädalat ja haiglaravi osas 6 kuud. Teatud operatsioonide puhul on aga kehtestatud eraldi pikemad ooteajad. Näiteks silmakae lõikused või suurte liigeste proteesimised.

152 eriarstiabi lepingupartnerit esitas Haigekassale järjekorda puudutavad andmed III kvartali kohta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele, mis kehtestab tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded, peab ravijärjekord sisaldama märget järjekorda panemise põhjuse kohta. Järjekordi peavad ja neid kontrollivad raviasutused ise.

1. oktoobri seisuga oli ravijärjekorras 98 901 kindlustatud isikut, kellest 75% on ambulatoorse eriarstiabi, 4% päevaravi ja 21% haiglaravi järjekorras. Üle kokkulepitud maksimaalse ooteaja oli järjekorras 16 219 kindlustatut, neist 9 182 Haigekassast tingitud rahalistel põhjustel. Ülejäänud kindlustatud pidid kauem ootama muude asjaolude tõttu – näiteks patsiendi soov pääseda enda valitud konkreetse arsti vastuvõtule, operatsioonijärgne kontroll või korduvvisiit, mis määratud hilisemaks kui järjekorra maksimumpikkus, või raviasutuse-poolne võimsuse puudumine.

Neljast haigekassa piirkonnast on kõige rohkem inimesi üle maksimaalse ooteaja järjekorras Harju piirkonnas, kõige vähem Pärnu piirkonnas.

Pikimad järjekorrad ambulatoorses eriarstiabis on günekoloogia ja oftalmoloogia erialadel. Harju piirkonnas oli madalam kättesaadavus lisaks ka ortopeedia ja endokrinoloogia erialal; Viru piirkonnas üldkirurgia ja neuroloogia erialal; Pärnu piirkonnas ortopeedia ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal ning Tartu piirkonnas taastusravi ja neuroloogia erialal.

Haiglaravi osas olid pikimad järjekorrad silmahaiguste, ortopeedia ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal. Harju piirkonnas oli madalam kättesaadavus veel ka  taastusravi ja üldkirurgia erialal, Viru piirkonnas üldkirurgia ja günekoloogia erialal, Pärnu piirkonnas üldkirurgia ja taastusravi erialal ning Tartu piirkonnas günekoloogia ja taastusravi erialal.

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht