Kogu eriarstiabi ravijärjekord on III kvartaliga võrreldes 5% võrra lühenenud

Pressiteade
25. jaanuar 2005

1119 inimest, ehk 1% kõigist järjekorras ootajaist peab eriarsti juurde ootama lubatust kauem raha nappuse tõttu. Neist suurem osa (79%) ootab suurte haiglate (Ida-Tallinna Keskhaigla, SA TÜ Kliinikum ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) järjekordades. Teiste lepingupartnerite järjekordades ootab rahalistel põhjustel 21%.

Ambulatoorses abis on rahanappusest tulenev pikem ooteaeg onkoloogia erialal – kauem lubatust ootab 511 inimest; endokrinoloogia erialal 79 inimest ja hematoloogia erialal 61 inimest.
Statsionaarse ravi osas on rahalistel põhjustel lubatust pikemad järjekorrad üldkirurgia erialal (139 inimest); veresoontekirurgia erialal (63 inimest) ja kardiokirurgia erialal (25 inimest).
Päevaravis on rahanappusest tingitud järjekorrad neurokirurgias (43 inimest) ja veresoontekirurgias (21 inimest).

Võrreldes 2004.a III kvartaliga on Haigekassa piirkondlike osakondade reservi rakendamisega likvideeritud alarahastatusest põhjustatud järjekord ambulatoorse silmaarsti vastuvõttudes. Statsionaarses ravis vähenes ravijärjekord taastusravi erialal 95% võrra.

38% kõigist ravijärjekordades olijatest ootavad aga lubatust kauem muudel põhjustel – raviasutuse vähene võimsus (kas personali puudumine, puhkused, ruumide või aparatuuri ülekoormus), patsiendi soov pääseda ühe kindla arsti juurde või on tegemist korduvvisiidiga, mille arst on määranud pikema aja peale ette kui järjekorra maksimumpikkus. Ambulatoorses abis on muudel põhjustel pikemas järjekorras inimesed ootamas valdavalt günekoloogia, silmahaiguste ja kardioloogia erialal; statsionaarses ravis kõrva-nina-kurguhaiguste, kardiokirurgia ja veresoontekirurgia erialal.

Tsentraalselt peetavates järjekordades oli 1. jaanuari seisuga endoproteeside järjekorras 6084 inimest ja silmakae operatsiooni ootamas 8416 inimest.

Tasub meeles pidada, et ravijärjekordade võimaliku pikkuse kohta saab infot Haigekassa kodulehelt lingi http://veeb.haigekassa.ee/kindlustatule/jarjekorrad/ alt. Kuigi tegemist pole reaalaega kajastava ülevaatega, annab see siiski aimu, kui pikk võib olla järjekord erinevates haiglates erialade kaupa. Selle asemel et oodata ambulatoorses abis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 31 päeva kõrva-nina-kurgu arsti juurde, saab samasuguse teenuse Lääne-Tallinna Keskhaiglast või Tallinna Lastehaiglast 2 päevaga. Või näiteks statsionaarse günekoloogia puhul – kui TÜ Kliinikumis tuleb haiglaravi oodata 90 päeva, siis sama teenuse saab Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 4- päevalise ootamise järel või  Ida-Tallinna Keskhaiglas 15 päevaga.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439