Kindlustatute plaaniline ravi Pärnu katastroofi tõttu rahaliselt ei kannata

Kindlustatute plaanilise ravi võimalused  seoses metanoolimürgitusega rahaliselt ei kannata, sest mürgituse saanud inimeste ravikulud kaetakse haigekassa reservist. Selleks suurendatakse reservi arvelt mürgitust ravivate haiglate lepinguid. Seadusejärgse kohustusliku  reservi moodustamise eesmärk ongi võimaldada katta suuri ootamatuid kulusid, takistamata plaanilise ravitöö tasumist.

Samas võib plaanilise arstiabi  osutamisel esineda praegu ja lähipäevil arstide hõivatuse tõttu häireid, kuid vältimatu abi on garanteeritud.

Ligikaudsed ravikulud metanoolimürgituse saanud inimeste ravimisel on ligikaudu 7000 krooni inimese kohta ööpäevas ehk kõigi kannatanute arvu arvestades ca pool miljonit ööpäevas.

Kui selguvad metanoolimürgituse põhjustanud süüdlased, on haigekassal õigus kohtu kaudu nõuda kannatanute ravikulude hüvitamist.

Aet Truu
haigekassa pressiesindaja

tel. 6208 419
052 75268