Keskmiselt võtab perearstipraksis vastu 29 inimest päevas

Pressiteade
6. juuli 2004

Keskmiselt võtab perearstipraksis vastu 29 inimest päevas

Ägeda haigusega pääseb inimene haigekassa kõigis neljas piirkonnas perearsti juurde samal päeval. Kroonilise haiguse korral aga kuni 3 tööpäeva jooksul.

Selle aasta II kvartalis pääses kroonilise haigusega samal päeval arsti juurde keskmiselt 42%, järgmisel päeval 33% ja teisel päeval pärast registreerumist 25% haigetest. Kolm või enam päeva ei pidanud perearsti vastuvõttu ootama ühegi piirkonna haiged.

Keskmine vastuvõttude arv praksise kohta päevas oli 29, varieerudes 7 vastuvõtust kuni 52 vastuvõtuni päevas. Keskmine vastuvõtu pikkus suurte nimistute korral oli 13 minutit.

Põhjalikumalt kontrolliti taas suuri, üle 2300 isikuga nimistuid. Lubatud piirsuuruses nimistute (1600±400) ja üle 2000 isikuga nimistute puhul erinevusi ei ilmnenud – mõlemal puhul pääseb samal päeval arsti vastuvõtule ligikaudu 40% ja järgmisel päeval 30% kroonilise haigusega pöördujatest. Kättesaadavus on tunduvalt parem väikeste, alla 1200 isikuga nimistute puhul, kus pöördumise päeval pääseb vastuvõtule keskmiselt 85% soovijatest.

Andmaks paremat ülevaadet perearstiabi kättesaadavusest kogu kvartali lõikes, hajutas haigekassa nii küsitluse kui praksistes kohapeal läbiviidava kontrolli kvartali kolmele kuule. Lisaks suurendas haigekassa kohapeal kontrollitavate praksiste arvu – veerandil juhuvalikusse sattunud perearstidest viidi kättesaadavuse kontroll läbi kohapeal praksistes.

Juhuvalikusse kuulus 261 perearsti (kolmandik kõigist perearstidest), küsitletud perearstide nimistutesse kuulus kokku 461 647 inimest ning keskmine perearsti nimistu suurus antud perioodil oli 1769 isikut.

Annika Annusvere
Haigekassa pressiesindaja
6208 419