Keskhaigekassa selgitab: Valgamaa Ravikindlustusnõukogu kahjustas kindlustatute huve

PRESSITEADE 11.04.2000

Keskhaigekassa selgitab: Valgamaa Ravikindlustusnõukogu kahjustas kindlustatute huve 

22. märtsi Aktuaalne Kaamera  käsitles Valgamaa kindlustatute halvenenud ravivõimalusi ja kuude pikkuseid järjekordi TÜ kliinikumis, mis on Valgamaale kõige lähem kõrgema etapi raviasutus.

Reporter Ragnar Kond tõstatas küsimuse, kas Eestis on ravikindlustuses erinevates piirkondades elavatel inimestel võrdsed võimalused.
Selgitame, et rahalistelt võimalustelt on kõik kindlustatud võrdsed, sõltumata sellest, kas inimene elab Hiiumaal või Narvas. Haigekassade 2000.aasta raviteenuste eelarves on  2017,7 krooni ühe kindlustatu kohta kogu riigis.

Valgamaa haigekassa eelarves vastavalt kindlustatute arvule (31 844 kindlustatut) on Valgamaal 64, 375 miljonit krooni raviteenuste ostmiseks.

Haigekassa ja raviasutuse vahel planeeritavad lepingud kooskõlastab piirkondlik ravikindlustusnõukogu. Valgamaa RKN 13 liikmest töötab Valgamaal asuvates raviasutustes 6 liiget, sealhulgas ka nõukogu esimees. Valgamaa Haigekassa esitatud lepinguid arutades ei nõustunud nõukogu haigekassa esitatud projektiga ning otsustas suurendada kohalike haiglate lepinguid TÜ Kliinikumi lepingu arvelt.

Selle otsuse tõttu on valgamaalaste ravivõimalused head Valgamaal, kuid halvemad maakonnast väljaspool. Näiteks naabermaakondades Võrumaal ja Põlvamaal, kus kindlustatute arvud on vastavalt 36 981 ja 30 845, on TÜ Kliinikumi lepingumaht vastavalt 660,06 krooni ja 677,90 krooni ühe kindlustatu kohta. Valgamaa kindlustatutel aga vaid 596,66 krooni ühe kindlustatu kohta.

Keskhaigekassa on seisukohal, et Valgamaa Ravikindlustusnõukogu kahjustas oma otsusega Valgamaa kindlustatute huve ja  piiras nende ravisaamise võimalusi ning eelistas kohalike haiglate ülalpidamist.

Eilne kohtumine  Valgamaa Ravikindlustusnõukogu liikmete, TÜ Kliinikumi esindajate ja Valgamaa Haigekassa vahel oli mõeldud selleks, et otsida tasakaalu ja kindlustatute huve rahuldavat lahendust, kuid kahjuks jäi tulemusteta.

Vastavalt üleskerkinud probleemile, moodustab Keskhaigekassa Valgamaa Haigekassa initsiatiivil ekspertkomisjoni, mis analüüsib viimase kolme aasta jooksul Valgamaa Haigekassa poolt raviasutustele makstud arvete põhjendatuse.

Kaja Tampere
Keskhaigekassa avalike suhete nõunik
Tel. 250 39 474

kaja [@] csf.ee