Kehavälise viljastamise ravimihüvitis abistas 369 naist

Pressiteade
20. veebruar 2008

Haigekassa kandis eile 369 inimese pangakontole kehavälise viljastamise (IVF) ravimihüvitisi kogusummas 3 253 975 krooni, 11 naist said kompensatsiooni kahe viljastamisprotseduuri ravimite eest.

Ravimihüvitise keskmine suurus protseduuri kohta oli veebruaris välja makstud summa alusel 9 832 krooni.

Kokku on haigekassa hüvitanud IVF protseduuri vajavatele naistele ravimeid ligi 16 miljoni krooni eest. Väljamakseid on tehtud 1277 isikule, kellest ligi 30%-le kompenseeriti ka teise või kolmanda protseduuriga seotud ravimid.

Alates 2006. aasta septembrist hüvitatakse kuni 40-aastaste naiste IVF protseduuriga seotud ravimite kulud 10 000 krooni ulatuses maksimaalselt kolme viljastamistoimingu eest. Hüvitist makstakse kord kvartalis.

Ettevalmistamisel on kehavälise viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise eelnõu, mis laiendaks IVF ravimihüvitise taotlemise aluseks olevate teenuste loetelu.

Täpsem info IVF protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamise kohta haigekassa veebilehel http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ivf/


Maria Belovas
Eesti Haigekassa avalike suhete juht
620 8439
516 0043
maria.belovas [at] haigekassa.ee