Katkestused eesti.ee teenustes

Eeloleval kolmapäeval, 16.01 kell 19:00 - 22:00 toimuvad riigiportaali eesti.ee hooldustööd, mille ajal ei ole võimalik riigiportaali keskkonda kasutada. Muuhulgas ei ole võimalik kasutada järgmisi haigekassa teenuseid:

  • Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine
  • Hambaproteeside hüvitise limiit
  • Hambaravi hüvitised isikule
  • Isiku andmed (haigekassa)
  • Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)
  • Ravikindlustuse ja perearsti info (haigekassa)
  • Ravimihüvitised (haigekassa)
  • Retseptid
  • Vormi A1 (E101 tõendi) andmete vaatamine
  • Haigekassale kindlustusandmete edastamine

Neljapäeval 17.01.2013 22:00 - 24:00 toimuvad korrapärased RIA toodangukeskkonna hooldustööd, mille ajal võib riigiportaali töös esineda tõrkeid.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.