Kalymini hinnakokkulepe

1. maist 2005. a jõustub hinnakokkulepe ravimile Kalymin 60 N (püridostigmiin). Ravimi hind hinnakokkuleppe tulemusena ei muutu. Ühtlasi anname teada, et
muutus ravimi Buronil (melperoon) müügiloa hoidja ja hinnakokkulepe jätkub samadel tingimustel Lundbeck Eesti AS asemel müügiloa hoidjaga Ovation
Healthcare International Ltd.

Lähemat informatsiooni jõustuvate hinnakokkulepete osas leiate Sotsiaalministeeriumi kodulehelt aadressil

http://www.sm.ee/est/HtmlPages/solmitudhinnakokkulepped/$file/solmitudhinnakokkulepped.xls

.