Juhatus kohtub maavanematega

Pressiteade
31. august 2006

Haigekassa juhatuse liikmed kohtuvad neljapäeval, 31. augustil  Raplas maavanematega, et selgitada vastastikku vajadusi ja võimalusi haigekassa klienditeeninduse võimalikust korraldamisest maavalitsuste juures.

Vastavalt 16. augustil toimunud haigekassa nõukogu otsusele on juhatus asunud maavanematega läbirääkimisi pidama. Nõukogu otsuse järgi tuleb läbirääkimistel aluseks võtta haigekassa ja Eesti Posti vahel sõlmitud lepingu maht ja põhimõtted.

Ravikindlustatute register toimib tänaseks 80% ulatuses elektroonilise andmevahetusena, kus kontakt kodanikuga pole mingil moel vajalik.

Maavalitsused saavad täita samu ülesandeid, mis postkontoridki: aidata kodanikel hüvitistega seotud blankette välja trükkida ja neid täita, juhul kui inimesel on muudki asjaajamist maavalitsuse ruumes. Seega oleks maavalitsustes tegemist samas mahus teenusega nagu see on kõigis postkontorites üle Eesti, lisanduks vaid veel üks täiendav võimalus.

Eesti Posti kontoritest on selle aasta jaanuarist kuni augustini välja antud ja haigekassasse saadetud kokku 2444 blanketti, nendest augustis 740. Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaate aga alates augusti algusest tänaseni kokku 79.

 

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht
6208439
anne.osvet [at] haigekassa.ee