Jätkub Eesti ja Moldova haigekassade vaheline koostöö

Täna sõlmiti Eesti ja Moldova haigekassade vahel koostöölepe, mille eesmärgiks on Moldova ravikindlustussüsteemi arengu jätkuv toetamine läbi Eesti kogemuste jagamise. Koostööleppe kirjutasid alla Moldova haigekassa juhatuse esimees Mircea Buga ja haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. Koostöölepe on jätkuks 2011. aastal alanud Eesti ja Moldova haigekassade vahelisele projektile „Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine“.

Koostöölepe sõlmitakse esialgu kolmeks aastaks ning selle aja jooksul on plaanis Eesti praktika edasine põhjalikum tutvustamine, Moldova haigekassa võtmeisikute koolitamine ning seeläbi sealse haigekassa ja tervisesüsteemi toimivuse parandamine.   „Hindame eestlaste ja moldovlaste koosööd kõrgelt. Kuna 2011. aastal alanud projekt oli edukas, otsustasime veelgi paremate tulemuste nimel koostööd jätkata“ ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.     „Eelmise projekti jooksul toimus Moldovas mitmeid positiivseid arenguid: võtsime kasutusele Eesti haigekassaga analoogse kõnekeskuse; muutsime oma tegevusaruannet, mis on parandanud suhtlust raviasutustega, lõime patsiendile suunatud kodulehekülje „We can help you“ ning korraldasime pisut ümber haigekassa piirkondlike osakondade tööd“, ütles Moldova haigekassa juhatuse esimees Mircea Buga.    „Eestlastelt on aga veel paljutki õppida ning soovime edasi areneda. Moldova haigekassal on järgnevatel aastatel plaanis Eesti kogemuse põhjalt välja töötada tulemusjuhtimise ja protseduuride süsteem; integreeritud infosüsteemi kasutamine; arendada juhupõhist tasustamissüsteemi; võtta kasutusele digiretsept jms,“  lisas Buga.
Eelneva koostööprojekti  raames tutvustati Moldova haigekassale  organisatsiooni strateegia välja töötamist, arengukava koostamist ja tulemusjuhtimissüsteemi loomist, tervishoiuteenuste hindade välja töötamist, raviasutustega lepingute sõlmimist, infotehnoloogilisi arenguid, väliskoostööd EL-g jms.