INFORMATSIOONIKS: Lõppenud on ravimpreparaatide Concerta XL ning Resonium Na erandkorras kompenseerimine

Lõppenud on ravimpreparaatide Concerta XL (metüülfenidaat) 18 mg N30 (koodikeskuse kood 1242100), Concerta XL (metüülfenidaat) 36 mg N30 (Koodikeskuse kood 1259816) ning Resonium Na (polüstüreensulfonaat) 450 g N1 (Koodikeskuse kood 1095454) erandkorras kompenseerimine, kuna nimetatud ravimitele ei väljastata Ravimiameti poolt enam ühekordseid maaletoomislubasid ning nende müük on Ravimiseaduse § 21 lg 4 alusel keelatud.

Toimeainega metüülfenidaat on edasine ravi võimalik kas lühitoimelise preparaadiga, mille korral haigekassa võib vajadusel võtta tasu maksmise kohustuse üle kindlustatu isiku avalduse alusel või pikatoimelise preparaadiga, mille korral jääb hetkel kogu ravimaksumus patsiendi enda kanda.

Toimeainega polüstüreensulfonaat on edasine ravi võimalik ravimpreparaadiga Sorbisterit suukaudse või rektaalse suspensiooni pulbriga 949mg/1g 500 g N1. Nimetatud preparaat on alates 1. oktoobrist 2009.a kättesaadav Eesti Haigekassa ravimite loetelu kaudu 50% soodusmääraga ning diagnoosikoodi N18 korral 75%, 90% soodusmääraga.