INFORMATSIOONIKS: 2012. aasta tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. detsember 2010

2012. aasta tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. detsember 2010. Tähtaegadest hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub 2012. aastal.

Tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekud soovitame esitada kas digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile kersti.esnar [@] haigekassa.ee või paberkandjal Eesti Haigekassa postiaadressile Lembitu 10, 10114 Tallinn.

Haigekassa kodulehelt leiab vajaliku teabe loetelu muutmise üldinfo, ettepaneku esitamise ning sellele hinnangu koostamise kohta.