INFORMATSIOONIKS: 2011. aasta tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. detsember 2009

Ettepaneku vormi ja täitmise juhendi leiate aadressilt: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/loetelu. Käesoleval aastal on võimalik taotlusi esitada nii seni kehtinud kui ka uuendatud vormi alusel. Uuendatud ettepanekute esitamise vorm ja selle täitmisjuhend on kodulehel ülaltoodud aadressilt kättesaadav hiljemalt 30. novembrist 2009.
Käesoleval aastal menetluses olnud ettepanekute seisust teavitame ettepaneku esitajaid novembrikuu jooksul.