Info soodusravimite ja abivahendite koodide kasutamise korrast alates 1. aprillist 2006

1. oktoobrist 2005. a jõustus Ravimiseaduse §80 lg 4, mis sätestas Koodikeskuse ravimikoodide kasutamise korra.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et alates 1. aprillist 2006 jääb soodusretseptide andmete edastamisel kasutusse ainult koodikeskuse ravimikood.

Ka erandkorras kompenseeritavate ravimite andmete edastamise korral jääb kasutusse vaid Koodikeskuse ravimikood. Neile erandkorras kompenseeritavatele ravimitele, millel senini Koodikeskuse kood puudus, omistatakse see 1. aprilliks.

Ühtlasi anname teada, et haigekassale soodusravimite andmete edastamisel on aluseks sotsiaalministri määruses nr 112 “Eesti Haigekassa ravimite loetelu” seisuga 1. aprill 2006. a toodud andmed.
Palume olla tähelepanelikud, sest võrreldes eelmise määrusega on muudetud mitmete ravimite ATC-koode.

TORU avalike loetelude hulgas oleva ravimite loetelu faili formaati (toru_ravimid.txt), kus hetkel on kolm kasutatavat koodi, ei muudeta, failist jäetakse välja vaid kaks andmevahetusest kaduvat koodi (Magnumi ja Sotsiaalministeeriumi koodid). Sama kehtib ka TORU avalikes loeteludes oleva erandkorras kompenseeritavate ravimite loetelu faili formaadi (toru_erandi_ravimid.txt) kohta –  failist eemaldatakse teised ravimikoodid ning kasutusse jääb vaid Koodikeskuse ravimikood. 

Tuletame meelde, et TORUs soodusretsepti andmete edastamisel, kasutades selleks Koodikeskuse ravimikoodi, tuleb Rets_rd.dbf faili täitmisel RKOOD_LIIK välja tähiseks märkida “R”.

Näide:

 RETS_ID

 R_NUMBER

 RKOOD_LIIK

  RAV_KOOD 

 RAV_NIMI 

 ORIG_ARV

 ORIG_HIND

 9999999

 A0000001

 

 1017256 

 ISOPTIN TABL 80MG N20 

 2,000 

 100,000

Retsept.dbf faili täitmine jääb samaks.

Meditsiiniliste abivahendite eest tasumise  ja müügiaruande elektroonilise edastamise lepingu (edaspidi Leping) sõlminud apteekidele teatame, et ka meditsiinilistele abivahenditele on Koodikeskuse poolt väljastatud koodid, mis asuvad samuti TORU ravimite eksportfailis.
Alates 01.04.2006. a täidetakse Rets_rd.dbf faili väli RKOOD_LIIK analoogselt ravimitele (tähis R). Retsept.dbf faili täitmine jääb ka abivahendite puhul endiseks.

Teavitame Teid koheselt, kui uuendatud, alates 1. aprillist kehtivaid andmeid sisaldav TORU eksportfail on allalaadimiseks valmis.

Küsimuste koralr palun võtta ühendust haigekassa piirkondliku osakonna kontaktisikuga või ravimispetsialist Tiina Savisaarega (tel 6 208 444, Tiina.Savisaar [at] haigekassa.ee).