Info eriala koodide muutusest

Lugupeetav lepingupartner,

Selleks, et vähendada erinevate loendite kasutamise vajadust tervishoiusüsteemis, läheb Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) alates 1. juulist 2010. a raviarvete ja töövõimetuslehtede puhul üle E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelule.

Sellest tulenevalt palume Teil märkida alates 1. juulist 2010. a haigekassale esitatavatele raviarvetele arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda ning töövõimetuslehtedel arsti, ämmaemanda või hambaarsti eriala seniste 3-kohaliste asemel uute 4-kohaliste eriala ehk E- koodide abil.

Üleminekuperioodil kuni 17. septembrini 2010.a võtame veel vastu ka käesoleval ajal kasutusel olevaid 3-kohaliste eriala koodidega raviarveid ja töövõimetuslehti.

Küsimuste korral palun pöörduge haigekassa piirkondliku osakonna kontaktisiku poole.

Lugupidamisega

Mari Mathiesen
Juhatuse liige