III kvartalis ootas eriarsti juurde rahalistel põhjustel 1,7 % võrra vähem inimesi kui II kvartalis

Pressiteade
25.oktoober 2004

1. oktoobri seisuga ootas Eestis eriarstiabi ravijärjekordades 123 224 inimest. Neist 87% ambulatoorse eriarstiabi, 3% päevaravi ja 10% haiglaravi järjekorras.
Üle lubatud 3 nädala (ambulatoorse eriarstiabi puhul) või 6 kuu (päevakirurgia ja statsionaarse eriarstiabi puhul) ootas järjekorras 36 577 inimest, ehk kolmandik kõigist järjekorras olijatest. 1,3% kõigist järjekorras olijatest peab lubatust kauem ootama raha nappuse tõttu. Teise kvartaliga võrreldes on rahalistel põhjustel järjekorras ootajate arv vähenenud 1,7% võrra.

Kvartaliga on Tartu osakond parandanud kättesaadavust oma piirkonna kindlustatutele TÜ Kliinikumis 96% võrra – raha nappusest tingitud järjekord vähenes  650 inimeselt 26–ni. Reservi kasutamist plaanivad lepingute korrigeerimiseks kõik piirkondlikud osakonnad.

Ambulatoorses abis on endiselt pikim rahalistel põhjustel ooteaeg  oftalmoloogia erialal, aga ka endokrinoloogia ja psühhiaatria erialal.
Statsionaarse ravi osas on raha vähesuse tõttu suurem järjekord taastusravi erialal ja kirurgias.
Eelmise kvartaliga võrreldes on likvideeritud alarahastatusest tingitud järjekord kõrva-nina-kurguhaiguste erialal nii ambulatoorses kui ka statsionaarses ravis. Ka ambulatoorse oftalmoloogia erialal on III kvartalis raha tõttu üle lubatud aja ootavate inimeste arv vähenenud 2 % võrra.

Ligi kolmandik (28%) kõigist järjekorras olijatest ootab kauem järjekorras muude asjaolude tõttu – raviasutuse vähene võimsus, personali nappus või ülekoormus, puhkused, ruumide ja aparatuuri ülekoormus, patsiendi soov saada kindla arsti juurde jne.

Hooldusravis ootas lubatust kauem 93 inimest, neist raha nappuse tõttu 88 ja muudel põhjustel 5.
Hambaravi osas ootas lubatust kauem järjekorras 2293 alla 19-aastast last – rahalistel põhjustel 435 ja muudel põhjustel 1858 last.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439