Hüvitiste ja tasude määrad järgmisel aastal

Visiidi- ja voodipäevatasud

Visiidi või voodipäevatasu

Tasu 2010. aastal

Tasu 2011. aastal

Visiit perearsti juurde

tasuta

tasuta

Perearsti koduvisiit

 Kuni 50 krooni

kuni 3,2 eurot

Visiit eriarsti juurde (sh hambaarst)

 Kuni 50 krooni

kuni 3,2 eurot

Voodipäevatasu haiglas

·         Kuni 25 krooni päevas

·         Maksimaalselt 250 krooni ühe haiglasoleku kohta

·         kuni 1,6 eurot päevas

·         maksimaalselt 16 eurot ühe haiglasoleku kohta

Voodipäevatasu hooldusravi korral

·         kuni 95 krooni päevas

·         kuni 2850 krooni kuus

·         6,13 eurot päevas

·         182 eurot kuus

Hüvitiste määrad 

Hambaravihüvitis

Hüvitis 2010. aastal

Hüvitis 2011. aastal

19-62 aastane

Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

300 krooni aastas

19,18 eurot aastas  

Rase

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas 

Alla 1-aastase lapse ema

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas 

Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene

450 krooni aastas

28,77 eurot aastas  

Hambaproteesihüvitis

 

 

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

4000 krooni kolme aasta jooksul

255,65 eurot kolme aasta jooksul

Täiendav ravimihüvitis 

Inimese kulutused soodusravimitele kalendriaastas

Haigekassa hüvitas 2010. aastal

Haigekassa hüvitab 2011. aastal

Alla 6000 krooni (384 eurot)

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta.

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta.

6001 – 10 000 krooni (384 - 640 eurot)

6000 krooni ületavast osast 50 % ehk 2000 krooni.

384 eurot ületavast osast 50% ehk kuni 128 eurot.

10 001 – 20 000 krooni

 

(640 - 1300 eurot)

Vahemiku 10 000 kuni 20 000 krooni eest 50% ehk 2000 krooni  ja lisaks 20 000 krooni ületavast summast 75% ehk 7500 krooni.

Vahemiku 384 - 640 eurot eest 50% ehk 128 eurot ja lisaks 640 eurot ületavast summast 75% ehk kuni 495 eurot.

Üle 20 000 krooni (1300 euro)

Üle 20 000 krooni ületavate summade  eest täiendavat hüvitist ei maksta. Sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 9500.

1300 eurot ületavate summade  eest täiendavat hüvitist ei maksta. Sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 623 eurot.

 

Vabatahtlik kindlustusmakse

Kindlustusmakse arvutamise aluseks on statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine kuubrutopalk, mis korrutatakse 0,13ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise kuubrutopalga.

Kindlustusmakse

Makse 2010. aastal

Makse 2011. aastal

1 kuu

1594 krooni

101,90 eurot

1 kvartal

4782 krooni

305,70 eurot

1 aasta

19 128 krooni

1222,50 eurot

 

Tervisekaardi väljastamine

Tervisekaardi väljavõte

Tasu 2010. aastal

Tasu 2011. aastal

Kuni 3 krooni lehekülje eest alates 21. leheküljest.

Kuni 0,19 eurot lehekülje eest alates 21. leheküljest.

Tervishoiuteenuste omaosalus*

Tervishoiuteenused

Omaosalus 2010. aastal

Omaosalus 2011. aastal

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi, 20%

134,74 krooni/ööpäevas

8,96 eurot/ööpäevas

Kehaväline viljastamine (IVF), 30%

2392,20 krooni

154,52 eurot

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga), 30%

657,90 krooni

42,5 eurot

 

Medikamentoosne abort, 50%

499,60 krooni

32,27 eurot

*vastavalt tervishoiuteenuste loetelus sätestatud lisatingimustel

Kehaväline viljastamine

Kulud ravimitele

Hüvitis 2010. aastal

Hüvitis 2011. aastal

Isik on teinud kulutusi kuni 10 000 krooni (639,12) eurot

Kogu kulutatud summa

Kogu kulutatud summa

Isik on teinud kulutusi üle 10 000 krooni (639,12 euro).

10 000 krooni

639,12 eurot

Soodusretseptide omaosalus

Ravimi soodustuse %

Omaosalus 2010. aastal

Omaosalus 2011. aastal

50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral

50 krooni

3,19 eurot

50% soodustusega retseptide korral on hüvitise maksimaalmäär

200 krooni

12,79 eurot

75% (90%)  soodustusega väljakirjutatud retsept

20 krooni

1,27 eurot

100% soodustusega väljakirjutatud retsept

20 krooni

1,27 eurot