Homme hakkavad kehtima esimesed hinnakokkulepped

28.02.2003

Homme hakkavad kehtima esimesed hinnakokkulepped

Vastavalt oktoobris kehtima hakanud ravikindlustuse seadusele jõustuvad 1. märtsil esimesed sotsiaalministri ja ravimitootjate vahel sõlmitud hinnakokkulepped. Ravimitootjad, kellega hinnakokkulepped on sõlmitud, peavad alates 1. märtsist tagama kokkuleppega hõlmatud ravimite kättesaadavuse kokkuleppes märgitud.

Kokku on Sotsiaalministeerium tänaseks sõlminud 19 hinnakokkulepet seitsme ravimitootjaga

Sotsiaalministeeriumile teadaolevalt on osades apteekides veel teatud ravimivaru hinnakokkulepete eelsete hulgimüügihindadega. Selleks, et apteekidel jääks piisavalt aega enne hinnakokkulepete jõustumist soetatud ravimite realiseerimiseks, otsustati kokkuleppel haigekassaga kehtestada kuni kahe kuu pikkune üleminekuperiood.

Üleminekuperioodi vältel arvestab haigekassa ravimite jaemüüjale hüvitamisel hinnakokkulepetega hõlmatud ravimite tegelikku jaemüügihinda, mitte hinnakokkuleppes märgitud maksimaalset jaemüügihinda.

Üleminekuprioodist on ministeerium teatanud ka apteekritele, hulgimüüjatele, pere- ja eriarstidele.

Sigrid Tappo
Pressiesindaja
Sotsiaalministeerium
6 269 704
050 17 435

Anne Osvet
Avalike suhete juht
Haigekassa
6 208 439