Hambaravihüvitist saab taotleda ka tagantjärele kuni 3 aasta jooksul

Pressiteade

6. jaanuar 2004

Hambaravihüvitist saab taotleda ka tagantjärele kuni 3 aasta jooksul

Kõigil vähemalt 19-aastastel ravikindlustust omavatel inimestel, kes käisid lõppenud aastal hambaarsti juures, on õigus taotleda hambaravi teenuse hüvitist.

2003. a hüvitise maksab haigekassa välja hiljemalt 25. jaanuariks 2004, kui hüvitise taotlus on haigekassas registreeritud hiljemalt 10. jaanuaril 2004.a.

Samas on kindlustatud inimestel õigus taotleda 2003. a hambaravi hüvitist veel kolme aasta jooksul alates selle õiguse tekkimisest vastavalt ravikindlustuse seadusele ja sotsiaalministri määrusele ehk 2003. a hüvitist võib taotleda kuni aastani 2005 kaasa arvatud.

Haigekassa hüvitab ühes kalendriaastas:

  • rasedatele 450 krooni
  • alla 1 a lapse emale ja suurenenud hambaravi vajadusega isikule 300 krooni
  • vähemalt 19-aastasele isikule muudel juhtudel 150 krooni

Anne Osvet, Haigekassa avalike suhete juht

6208 439