Haiguslehtede arv on tõusnud 33 protsenti

Valmis haigekassa 2011. aasta I kvartali aruanne. Tänavu I kvartalis olid haigekassa eelarve tulud kokku 172,4 miljonit eurot. Haigekassa eelarve kulud olid samal ajavahemikul kokku 180,1 miljonit eurot. Nii tulude kui kulude pool täideti 100 protsenti.

Ravikindlustatute arv I kvartali lõpus oli 1 257 646, millest töötavad kindlustatud moodustasid 45, kindlustatutega võrdsustatud isikud 48 ja riigi poolt  kindlustatud 7 protsenti.   Üldarstiabi rahastamiseks kulus tänavu I kvartalis 16,7 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on see suurenenud 4 protsenti. Märgatav kasv (14%) on toimunud uuringute fondi kulutuste osas –  perearstid on vaadeldaval perioodil teinud rohkem uuringuid.   Eriarstiabi kulud I kvartalis olid 102,5 miljonit eurot. Võrreldes mullu I kvartaliga suurenesid eriarstiabi kulud 6 protsenti. Kõige enam kasvasid ambulatoorsed ja päevaravi kulud ning ravijuhud, mis näitab, et üha enam osutatakse eriarstiabi teenuseid efektiivsemalt (ambulatoorses ja päevaravis). Eriarstiabi teenuseid kasutanud isikute arv on suurenenud kõikide ravitüüpide lõikes. Näiteks ambulatoorseid vastuvõtte tehti I kvartalis 933 170, mida on 6 protsenti enam kui mullu.   Kompenseeritud ravimite summa kindlustatutele oli I kvartalis 21,3 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on väljaostetud retseptide arv kasvanud. Retsepti keskmine maksumus haigekassale oli 13 eurot, mis on eelmise kahe aasta sama perioodiga võrreldes langenud.   Ajutise töövõimetuse hüvitistele kulus haigekassal I kvartalis 23,9 miljonit eurot, mis on 3 protsenti kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Haigushüvitiste arv on mulluse I kvartaliga võrreldes 33 protsenti suurenenud, hoolduslehtede arv on samal perioodil kasvanud 39 protsenti. Haigus- ja hoolduslehtede kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga põhjustas kevadine nakkushaiguste suurem puhang.   Muude rahaliste hüvitiste (hambaravi-ja proteesihüvitised, täiendav ravimihüvitis jms) kulud olid I kvartalis 1,8 miljonit eurot.   Haigekassa 2011. aasta I kvartali aruandega saavad huvilised tutvuda haigekassa kodulehel.     Lugupidamisega   Evelin Koppel Eesti Haigekassa Avalike suhete juht + 372 620 8439, 5347 8949 evelin.koppel [at] haigekassa.ee