Haigekassa värskendab visuaalset identiteeti

Sellel nädalal alustab haigekassa järk-järgulist üleminekut uuendatud visuaalsele identiteedile. Ülemineku periood on 2012. aasta I poolaasta.

Haigekassa valis oma sümboliks kilpkonna 1990. aastate lõpupoole. Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise võrdkuju ning tähistab pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole püüdlemisel. Kilpkonna kaalutletud edasiminek sümboliseerib ravikindlustussüsteemi usaldusväärsust.

Kilpkonna peetakse aeglaseks ning seetõttu sobivaks tähistama konservatiivsust ja kaalutletust. Eesti ravikindlustussüsteem on suutnud aga konservatiivsuse ühendada innovaatilisusega.

Võrreldes muude arenenud Euroopa riikidega on Eesti ravikindlustussüsteem täna arvestataval tasemel. Paljuski oleme teistest ka juba ette läinud, eelkõige oma innovaatiliste e-projektidega. Lisaks digiretseptile on tervishoiusüsteemi ees ootamas veel teisedki innovaatilised e-projektid. Tasapisi oleme jõudmas sinnamaale, kus saame oma kogemuste varalt õpetada juba teisi riike.

Kilpkonn on haigekassa sümboliks jäänud praegugi, kuid oleme seda varasemaga võrreldes pisut värskendanud. Ühelt poolt ei ole haigekassal kavas muuta oma suhteliselt konservatiivset ja rahalisele jätkusuutlikkusele suunatud eelarvepoliitikat, teisalt tahame peegeldada oma süsteemi innovaatilisust ja edasisele arengule ning tulevikule suunatust.

Uuendatud kilpkonn on varasemaga võrreldes äratuntavam. Vana sümbolit aeti aeg-ajalt segi maakera või roolirattaga. Samuti rõhutavad uus ruumilisem kujund ja värvid senisest enam haigekassa soovitud kuvandit: innovaatiline, läbipaistev, usaldusväärne, turvaline, hooliv.

2012. aasta valis haigekassa uuele sümboolikale üleminekuks seetõttu, et tänavu täitub taasiseseisvunud Eesti ravikindlustussüsteemil 20 aastat. Ümmargune verstapost on hea aeg varasema kokkuvõtmiseks ning tulevikku vaatamiseks.

Uuele sümboolikale läheme üle järk-järgult. Vanu trükimaterjale, kontoritarbeid jms kasutatakse nende lõppemiseni.