Haigekassa uuris tööandjate rahulolu haigekassa töökorraldusega

Pressiteade

21. jaanuar 2003

Haigekassa uuris tööandjate rahulolu haigekassa töökorraldusega

Firma Transcom Eesti OÜ viis haigekassa tellimusel 2002. aasta detsembris tööandjate seas läbi telefoniküsitluse, selgitamaks kas tööandjad on rahul haigekassa asjaajamise ja teenindusega.

Kokku küsitleti 503 tööandjat, kellest 280-l on haigekassaga andmete elektroonilise edastamise leping.

Küsimused puudutasid töötajate ravikindlustatuna arvele- ja arvelt mahavõtmist, töövõimetuslehtede edastamist, infovahetust haigekassaga, teenindajate kompetentsust ja abivalmidust ning tööandjate suhtumist elektroonilisse andmevahetusse.

Küsitluse tulemustest selgus, et üldjuhul on tööandjad haigekassa teeninduse ja info edastamisega rahul.

Vähem rahul on need tööandjad, kellel ei ole andmete elektroonilise edastamise lepingut. Suur osa nendest ei osanud ka oma hinnangut anda.

Haigekassa tänab kõiki tööandjaid, kes leidsid aega vastata küsimustele ja aitasid nii kaasa haigekassa töökorralduse parendamisele.

 

Anne Nurmik

Klienditeeninduse osakonna juhataja