Haigekassa ülevaade eriarstiabi ooteaegadest

13.august 2002

Eriarstiabi ooteaegade jälgimise süsteemi abiga saab Eesti Haigekassa täpsema ülevaate olukorrast ja probleemidest ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ooteaegade osas.

Eriarst peab vastavalt Haigekassa ja raviteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingule olema ravikindlustatule kättesaadav vältimatu abi korral kohe, plaanilise abi puhul 4 nädala jooksul ambulatoorse eriarstiabi ning 6 kuu jooksul haiglaravi osas. Teatud teenustele on aga pikemad ooteajad, (näiteks liigeseproteesid ja silmakae lõikused), mis on lepingus eraldi kokku lepitud.

Haigekassa jälgib kvartalite kaupa eriarstiabi kättesaadavust. II kvartali lõpu andmed esitas kokku 137 eriarstiabi lepingupartnerit.

Esitatud andmete alusel peab üle maksimaalse ooteaja ootama kokku 6657 inimest. See on 16 % vähem kui I kvartali lõpus, mil üle maksimaalse ooteaja oli ootel 7917 inimest.

Eriarsti juurde pääseb jätkuvalt raskemini  Tartu ja Harju piirkonna kindlustatu. Üle kokkulepitud aja ootavate patsientide hulk on suurenenud Kagu piirkonnas ja seda nii ambulatoorse kui ka haiglaravi osas.

Teistest keerulisem on patsiendil pääseda kõrva-nina-kurgu ja silmaarsti juurde, samuti on pikk ooteaeg  sünnitusabi ja günekoloogia eriarstide juurde ning  kirurgia ja traumatoloogia-ortopeedia spetsialistide vastuvõtule. Sageli on ooteajad tingitud ka raviasutuse napist võimsusest, arstide arvust ja nende puhkusest, aga ka patsientide endi plaanidest ja puhkusest.

Silmakae ja liigeseproteeside ooteajad ulatuvad Eestis 2-3 aastani. Probleemi leevendamiseks on Haigekassa nende teenuste osas võtnud kasutusele protokollid ravivajaduse näidustuse hindamise täpsustamiseks. Need peaksid aitama tagada olukorra, et suurema vajadusega patsiendid saavad abi siiski kiiremini kui keskmine ooteaeg võrdsetel tingimustel üle Eesti seda võimaldab.

Kõikide ooteaegade lühendamise eesmärgil on Haigekassa  valmis peagi kinnitatava lisaeelarve kaudu eraldama täiendavat raha raviasutustele lepingumahtude korrigeerimiseks.

Anne Osvet

Haigekassa avalike suhete juht

6208 439; 051 31924