Haigekassa tutvustab Vietnamis Eesti perearstisüsteemi rahastamist

Haigekassa tervishoiuosakonna juhataja Triin Habicht osaleb 13.-14. märtsini Vietnamis Vinh Phuc’s tervishoiu tasustamismeetodeid käsitleval seminaril, tutvustades seal Eesti ja Euroopa kogemusi perearstiabi rahastamisel. Seminari korraldab Vietnami Terviseministeerium koostöös Maailmapangaga.