Haigekassa tuleb inimesele lähemale - blankette saab nüüd ka postkontoritest

Pressiteade
9. detsember 2005

Alates detsembri algusest on haigekassas kasutusel olevaid blankette võimalik saada ka kõikidest Eesti Posti kontoritest, kus on internetiühendus. Seega saab
kõiki haigekassa toiminguid teha interneti vahendusel või posti teel.

Haigekassa läheb üle elektroonilisele andmevahetusele eri ametkondade vahel ja ravikindlustatud inimene ei pea enda arvele võtmiseks enam üldjuhul ise haigekassa klienditeenindusse kohale minema.

Juba praegu vahetab haigekassa elektrooniliselt andmeid Sotsiaalkindlustusameti, Haridus- ja teadusministeeriumi, Tööinspektsiooni, Töötukassa ja Töötuskindlustusfondiga.

2006. aasta I poolaastal käivitub elektrooniline andmevahetus ka Rahvastikuregistriga. Käimas on läbirääkimised füüsilisest isikust ettevõtjate ravikindlustuse andmete elektrooniliseks edastamiseks Maksu- ja Tolliametiga.

Alates 1. augustist 2006. a teenindavad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Narvas asuvad klienditeeninduse saalid kogu piirkonna kindlustatuid.

Ravikindlustusega seotud küsimuste korral saab helistada haigekassa kliendiinfo telefonile 16363. Välisriigist helistades tuleb valida (+372)6696630.

Anne Osvet
haigekassa avalike suhete juht
6208439