Haigekassa tõend ravikindlustuse hüvitise kohta tuleb tulumaksu tagasisaamiseks esitada Maksuametile

Nagu eelmisel aastal, väljastab ka sel aastal haigekassa inimestele, kellele on 2000. aasta jooksul makstud välja töövõimetus- või haigusehüvitust, selle kohta tõendi. Kuigi tõendil on märkus, et see on aluseks maksudeklaratsiooni täitmisel ja tuleb kinnipeetud tulumaksu tagasisaamiseks esitada maksuametile, on paljud inimesed ikkagi segaduses ega oska tõendiga midagi pihta hakata.

Olgu üle korratud, et tõend väljastatakse vastavalt rahandusministri sellekohasele määrusele füüsilisele isikule makstud ravikindlustuse hüvitise ja elatise kogusumma ning kinnipeetud tulumaksu kohta. Haigekassa poolt makstud hüvitise deklareerides ning selle koos töökohast saadud palgatõendiga maksuametile esitades on võimalik saada tagasi hüvitise pealt kinnipeetud tulumaks.

Kuna paljude inimeste elukoha aadress pidevalt vahetub, palutakse neil, kes on eelmisel aastal haigus-, sünnitus- või hoolduslehel olnud, kuid kes pole veel tõendit makstud hüvitiste kohta saanud, küll aga tahavad seda deklareerida, sellest oma elukohajärgsesse haigekassase märku anda.

Sel aastal on väljastatud ühtekokku 230 385 ravikindlustuse hüvitise tõendit. Harjumaa 97 420 tõendist on inimeste elukohavahetuse tõttu 500-600 tagasi tulnud. Harjumaa haigekassa asedirektori Kalle Näksi sõnul peaks küll tööandjad töötajate elukohavahetusest haigekassat teavitama, kuid tegelikkuses see ei toimi.

Tallinna ja Harjumaa elanikud peavad pöörduma dublikaadi väljastamiseks Lembitu 10, tuba 101 (kl 8-12 ja 12.30-17).

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas