Haigekassa tasub plaanilise välisravi meditsiinilised kulud täies ulatuses

PRESSITEADE

22. septembri „Terevisioonis“ Patsientide Esindusühingu infojuhi Anne Veskimeistri poolt antud info välismaal teostatud ravi kompenseerimise kohta oli eksitav.  Anne Veskimeister väitis, et haigekassa tasub välisriigis teostatud ravi eest 50%, teise 50% tasub patsient. Väide ei vasta tõele. Kui haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse ravi eest välisriigis, kaetakse kõik meditsiinilised kulud, välja arvatud patsiendi omavastutustasud.

Juhul, kui haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse, tasutakse välisriigis teostatud raviprotseduuride eest täies mahus, välja arvatud patsiendi omavastutustasud ja majutus- ning reisikulud. Omavastutustasu on näiteks visiiditasu. Ravikindlustuse seadusest tulenevalt saab haigekassa kindlustatut välisriiki plaanilisele ravile suunata siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

• vajalikku tervishoiuteenust ja sellele alternatiivseid tervishoiuteenuseid Eestis ei osutata;
• taotletav tervishoiuteenus on isikule näidustatud;
• tervishoiuteenus  on tõendatud meditsiinilise efektiivsusega;
• soovitud ravi eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

Täpsema info plaanilise ravi kohta välisriigis leiab haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/erandkord.

Lugupidamisega
 
Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee