Haigekassa tasub juulist ka perearstide ambulatoorsete pisioperatsioonide eest

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ muudatuse, mille kohaselt võtab haigekassa 1. juulist üle tasu maksmise kohustuse ka perearstide poolt teostatud ambulatoorsete pisioperatsioonide eest.

Muudatus seisneb selles, et hetkel kehtiva määruse järgi tasub haigekassa ambulatoorsete pisioperatsioonide eest ainult juhul, kui nimetatud tervishoiuteenust osutab eriarst.

Eelnõuga muudetakse ka üheselt mõistetavaks taastusravi kohaldamise tingimused ning eristatakse ambulatoorne pisioperatsioon pindmiste naha ja nahaaluskoe kasvajaliste moodustiste eemaldamise operatsioonist. Selline muudatus võimaldab paremini jälgida, kas kõik eemaldatud kasvajaliste moodustiste koeproovid saadetakse histoloogilisele uuringule.

Lastel kaotatakse ära senine intensiivse statsionaarse taastusravi 14 voodipäeva piirang ja edaspidi saavad lapsed seda teenust täiskasvanutega samadel tingimustel. Funktsioone toetavale statsionaarsele taastusravile jääb kehtima maksimaalse voodipäeva piirang, milleks on 14 päeva.

Määrust täiendatakse ka selliselt, et statsionaarses taastusravis kaob füsioteraapia 10 korra piirang. See aga jääb kehtima ambulatoorse (sh ambulatoorse taastusravi) ning muu statsionaarse eriarstiabi puhul.

Muudatused on kooskõlastatud Eesti Perearstide Seltsiga, Üldkirurgide Seltsi ja Eesti Taastusarstide Seltsiga.


Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik [at] sm.ee
626 9321, 5330 4974