Haigekassa on tänavu täiendavat ravimihüvitist välja maksnud summas 5,14 miljonit krooni

Haigekassa maksis kolmandas kvartalis 995-le inimesele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 2 024 238 krooni. Nimetatud summast maksti 1 979 026  krooni välja 2008. aasta eest,  35 044  krooni 2007. aasta eest ning 10 168 krooni 2006. aasta eest. Kokku on haigekassa käesoleval aastal täiendavat ravimihüvitist välja maksnud 1 335-le isikule summas 5, 14 miljonit krooni. Keskmine hüvitatav summa inimese kohta on arvestuslikult  3 850 krooni.

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul välja makstud summa on 28 % suurem kui möödunud aastal. 2007. aasta sama perioodi eest tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist 953-le inimesele enam kui 4,02 miljoni krooni ulatuses.

Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,
• kelle raviskeemides on kallid ravimid;
• kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;
• kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis.

Täiendava ravimihüvitise saamise avalduse võivad Haigekassale esitada kõik kindlustatud isikud, kes on soodusravimite ostmiseks kulutanud 6000 kuni 20 000 krooni aastas.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/taiendav/.
 

Lugupidamisega,

Evelin Koppel


Avalike suhete juht


Eesti Haigekassa


+ 372 6 208 439; 53478949


evelin.koppel [at] haigekassa.ee