Haigekassa on tänavu täiendavat ravimihüvitist välja maksnud summas 3 ,36 miljonit krooni

Haigekassa maksis teises  kvartalis 710-le inimesele täiendavat ravimihüvitist kogusummas 1 771 495 krooni. Nimetatud summast maksti 1 710 091krooni välja 2009.  aasta eest,  40 651  krooni 2008. aasta eest ning  20 751  krooni 2007. aasta eest. Kokku on käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul välja makstud 3,36 miljonit krooni, mis on 8 % suurem kui möödunud aasta samal perioodil. Keskmine hüvitatav summa inimese kohta on arvestuslikult  3 544 krooni.

2008. aasta sama perioodi eest tasus haigekassa täiendavat ravimihüvitist 885-le inimesele enam kui 3,11 miljoni krooni ulatuses.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida haigekassa maksab juhul, kui inimene on ostnud soodusravimeid 6000 - 20 000 krooni eest aastas. Hüvitist ei saa taotleda käsimüügi- ja soodustust mitteomavate retseptiravimite ostmise puhul. Maksimaalne täiendav ravimihüvitis ühele inimesele võib ulatuda 9500 kroonini aastas.Haigekassa maksab hüvitist välja neli korda aastas:  jaanuaris (eelmise kalendriaasta eest), aprillis, juulis ja oktoobris.


Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,
• kelle raviskeemides on kallid ravimid;
• kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel;
• kes peavad kasutama mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis.

Täpsemat infot täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kohta on võimalik saada haigekassa infotelefonilt 16 363 või haigekassa koduleheküljelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/soodusravimid/taiendav/.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
 Eesti Haigekassa
+ 372 6 208 439; 534 789 49
evelin.koppel [at] haigekassa.ee