Haigekassa sulgeb Põlva ja Viljandi büroo

Pressiteade
19.september 2007

Alates 2005.a detsembrist on Haigekassa järk-järgult üle läinud elektroonilisele andmevahetusele. See tähendab, et inimese andmed ravikindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks edastavad Haigekassale vastavad ametkonnad. 
Tuleval aastal rakendab Haigekassa ka elektroonilise rahaliste hüvitiste programmi.

Klienditeeninduse töömahu olulise vähenemisega Haigekassa Tartu osakonna Põlva ja Viljandi büroos pole enam otstarbekas hoida neis linnades avatuna klienditeenindust.
Seni ühe töötajaga büroo lahtihoidmine on keeruline nii klientidele kui ka Haigekassale, sest töötaja puhkuse või haiguse korral on büroo niikuinii suletud.

Kohapeal suhtlemise asemel soovitab Haigekassa inimestel helistada infotelefonile 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630).
Samuti teeb Haigekassa omalt poolt ettepaneku nii Põlva kui Viljandi maavanemale  sõlmida analoogselt teiste maavalitsustega leping täiendava nõustamisteenuse pakkumiseks maavalitsuse sotsiaaltöötajate baasil. Täna on Haigekassal selles piirkonnas lepingud Valga, Jõgeva ja Võru maavalitsusega. Nõustamisega maavalitsuses saab ka inimesele soodsamalt lahendada võimaliku blankettide postiga saatmise kulu, sest maavalitsus saadab dokumendid kord nädalas Haigekassa piirkondlikku osakonda.

Kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalikud dokumendid, mida soovitakse esitada paberkandjal, saab postiga saata Haigekassasse. Paberil esitatavaid  dokumente on Haigekassas jäänud vaid kümmekond.

Haigekassa sõlmis juba 2005.a lepingu Eesti Postiga, mille järgi kõik internetiühendusega postkontorid üle Eesti väljastavad Haigekassas kasutusel olevaid blankette. See leping on loonud inimestele võimaluse saada vajaminevad blanketid kätte hoopis lihtsamalt, kui nad soovivad avaldused ära saata paberkandjal.
2006.a esitasid inimesed Eesti Posti kaudu Haigekassale 10 000 avaldust, millest 90% moodustavad täiskasvanute hambaravi hüvitise taotlused.

Tööandjad, kelle ülesanne on vahendada töötaja haigusleht Haigekassasse, saavad selle ära saata postiga oma piirkondlikku osakonda, ise seejuures kohale minemata.


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439