Haigekassa seitsme piirkonna direktoriteks pürib sadakond inimest

Reedel, 16. märtsil lõppes avalduste esitamise tähtaeg haigekassa piirkondlike osakondade direktorite ametikohale. Kokku on tänase ennelõunaga esitatud 98 avaldust. Kõige populaarsemaks on Tartu osakond (Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaa)  - 26 inimest ühele kohale. Kõige vähem avaldusi – kuus - on esitatud Lääne osakonna (Läänemaa ja saared) direktori ametikohale.

Haigekassa reformikava järgi peavad uued direktorid olema valitud aprilli keskpaigaks. Kõige esimesena valitakse Kagu (Põlva-, Valga- ja Võrumaa) ja Lääne osakonna direktor.

Samaaegselt toimub ka piirkondlike üksuste põhimääruste ja koosseisude kinnitamine.

Haigekassa juhatuse liikme Andres Rannamäe sõnul muudab senise 17 piirkonna vähendamine 7 osakonnale nii raviasutuste kui ka kindlustatute jaoks koostöö haigekassaga lihtsamaks. Tervishoiuasutused peavad senise 17 asemel sõlmima lepingud seitsmega. Samuti on paremini juhitavad võimalikud finantsriskid.

Kindlustatute jaoks suureneb piirkond, kus on võimalik saada korralist arstiabi.

Piirkondlike osakondade pädevusse kuulub muu hulgas kindlustatute üle arvestuse pidamine, osakonna eelarve projekti koostamine ja esitamine ning eelarve täitmine, kindlustatute ravikindlustushüvitiste vajaduse, kättesaadavuse, kasutuse ja mahu analüüs ning planeerimine, lepingute sõlmimine raviteenuse osutajatega, raviteenuste kvaliteedi kontrollimine, ravikindlustushüvitiste õigsuse ja põhjendatuse kontrollimine ning analüüs, õigusalane nõustamine ravikindlustuse küsimustes.

Avalikkussuhete juht Kaidi Tingas