Haigekassa seisab kindlustatud inimeste eest, makstes raha tehtud töö ja kiirema arstiabi eest

Pressiteade 
31. märts 2005

Suurte liigeste endoproteesimise ja silmakae operatsioonide ravijärjekordade ühtlustamiseks üle riigi pakub Haigekassa Tartu piirkonna kindlustatutele võimaluse saada teenust kiiremini Tallinna keskhaiglates.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtide pahameel Haigekassa otsuse suhtes seista kindlustatud inimeste eest on arusaamatu, sest tänavused lepingumahud arutati eelnevalt mitu korda Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeediakliiniku esindajatega üheskoos läbi.

2004.a. paigaldati Eestis kokku 2512 endoproteesi, sellest Ülikooli Kliinikumis 681, Ida-Tallinna Keskhaiglas 474 ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas 258.
2005.a. lepingutes kokku seisab, et Ülikooli Kliinikum saab teha 826 endoproteesi lõikust, mis on 2004.a. tegeliku täitmisega võrreldes 145 proteesi võrra rohkem. Ida-Tallinna Keskhaigla koos TÜKi  järjekorrast võimalike üle tulevate patsientidega 435 (39 proteesi võrra vähem kui 2004.a.) ja Lääne-Tallinna Keskhaigla koos TÜKi järjekorrast üle tulevate inimestega 212 (46 proteesi võrra vähem kui 2004.a.).
Seega  - rahaline maht endoproteeside paigaldamise osas Tartu Ülikooli Kliinikumis hoopis suureneb sel aastal võrreldes 2004.aastaga orienteerivalt 6,6 milj krooni.

Lõplikud endoproteeside operatsioonide mahud II-IV kvartalis lepiti kokku 22. veebruaril toimunud Ülikooli Kliinikumi ja Haigekassa esindajate ühisnõupidamisel. Haigekassa pakutud 645 endoproteesi lõikust pidasid Kliinikumi esindajad optimaalseks, sest rohkemat ei võimaldavat operatsioonitubade võimsus.

11. märtsil Pärnus toimunud nõupidamisel osalesid nii Kliinikumi kui ka Tallinna keskhaiglate ja Haigekassa esindajad. Ka siis jäi Kliinikumi esindanud prof. Tiit Haviko arvamusele kindlaks, et II-IV kvartaliks plaanitud endoproteeside operatsioonide maht on nende jaoks optimaalne. Seda enam, et tänavu I kvartali lepingute järgi pidi TÜK tegema 181 endoproteesi operatsiooni. Nende endi andmeil lõpetati I kvartalis 172 inimese raviarved, 14 inimest on veel haiglas ja nende eest laekub raviarve II kvartalis, aga plaani alatäitmine on ikkagi 9 ravijuhu osas. Küllap siis on ikkagi ressursi ja võimsuse, mitte aga raha puudus see pärispõhjus.

Haigekassa ei saa ühtki patsienti sundida vahetama raviasutust. Haigekassa pakub omapoolse lahendusena välja võimaluse, kuidas inimene kiiremini valutavast põlve- või puusaliigesest või segavast silmakaest vabaneda saaks. Ebameeldivuste leevendamiseks lubavad Tallinna keskhaiglad patsientidele osa Tallinna sõiduks kuluvast rahast omalt poolt hüvitada.

Anne Osvet
Haigekassa avalike suhete juht
6208439