Haigekassa saab hakata järgmise aasta eelarvet koostama

Pressiteade
21. september 2007

Nõukogu kinnitas reedesel koosolekul Haigekassa tuleva aasta eelarve projekti nõuded ja korrigeeritud 4 aasta tulude/kulude planeerimise põhimõtted.

Haigekassa peab järgneva 4 aasta jooksul oluliseks tõhustada üldarstiabis haiguste ennetamist ja krooniliste haigete jälgimist, vajadusel suurendades selleks uuringute fondi raha. Samuti on oluline motiveerida perearste töötama maapiirkondades ja avada ka uusi perearstipraksiseid.
Eriarstiabis planeerib Haigekassa 2008.-2011. aastal kättesaadavuse tagamiseks 3%-list kulude kasvu, kvaliteedi tõstmiseks ja tehnoloogilise arengu toetamiseks nähakse ette 4 %-line kasv aastas, lisaks 2% kulude kasvu 2008. ja 2009.a tervishoiuteenuste piirhindade tegevuspõhisele kulumudelile vastavaks viimiseks.
Hambaravis kavandab Haigekassa kättesaadavuse parandamiseks aastani 2011 igal aastal 3 % kulude kasvu.
Soodusravimite keskmine kulutuste kasv 2008-2011 on 12% aastas.

Nõukogu otsusega tehti ettepanek muuta sotsiaalministri määrust perearstide tulemustasu osas. Seda tingis vajadus korrigeerida indikaatoreid, hõlmatuse protsente ja asjaolusid vastavalt 2006.a perearsti tegevuse tulemuslikkuse lisatasu kohta saadud tegelikele andmetele. Muuhulgas on eesmärgiks igal järgneval aastal tõsta hõlmatuse taset olemasolevaga võrreldes 10% võrra. Kõik määruse muutmise ettepanekud on ette valmistatud tihedas koostöös Eesti Perearstide Seltsiga.

2006.a tegevuse eest sai 500 perearsti riigi 800 kinnitatud nimistuga töötavast perearstist  tulemustasu, mille maksimaalmääraks oli 4000 krooni kuus. Lisatasu saamiseks peab perearst tulemuslikult tegelema haiguste ennetamise, väikelaste vaktsineerimise ja laste tervisekontrolliga ning krooniliste haigete jälgimisega.
 


Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208439